Storregional samverkan inom östra Mellansverige

Regionerna i östra Mellansverige samverkar tätt för att dra nytta av varandras styrkor och därmed kunna utvecklas optimalt. 2018 publicerade regionerna sin gemensamma strategi under namnet ÖMS 2050.

Samarbetet i östra Mellansverige pågår mellan regionerna i Stockholms län, Uppsala län, Sörmlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västmanlands län, Gävleborgs län samt Mälardalsrådet. Östra Mellansverige.

ÖMS, fungerar som en gemensam marknad för arbete, utbildning och bostäder, vilket ger en mångfald av möjligheter och kvaliteter för människor och företag. Det ger underlag för ett varierat och starkt näringsliv med högt kunskapsinnehåll liksom för ett kulturliv med bredd och spets.

Den strategiska inriktningen i ÖMS 2050 innebär att:

• Integrera arbets-, utbildnings- och bostadsmarknaderna
• Verka för en koncentrerad, tät och sammanhållen bebyggelse i de bästa
  kollektivtrafiklägena
• Länka samman de regionala huvudorterna genom tvärförbindelser
• Stärka ÖMS internationella kopplingar och förbindelser med andra
  storstadsregioner som Helsingfors, Oslo och Öresund
• Säkra en resurseffektiv och hållbar godsförsörjning

Med det övergripande målet:

En stärkt hållbar konkurrenskraft genom effektiv resursanvändning och samverkan i en storregional struktur som främjar den funktionella sammankopplingen inom ÖMS.

Hur går utvecklingen i östra Mellansverige?

Varje år följs ett antal av de nio utvalda indikatorerna i ÖMS 2050 upp för att följa utvecklingen i östra Mellansverige. 2019 gjordes en nollmätning, som du finner längre ner på sidan, och under 2020 pågår arbetet med att följa upp utvalda indikatorer.

 

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?