Regional näringslivs- och tillväxtstrategi

I bred samverkan med regionens aktörer tar Region Stockholm fram en näringslivs- och tillväxtstrategi som ska fungera som både verktyg och styrdokument i det regionala utvecklingsarbetet. Regionfullmäktige planerar att godkänna strategin i slutet av andra kvartalet 2021.

Strategin utgår från RUFS 2050 och har fyra insatsområden

1. Stärk forskning, innovation och smart specialisering

2. Stärk utvecklingen av konkurrenskraftiga små- och medelstora företag

3. Stärk och utveckla export, internationalisering och investeringar

4. Underlätta strategisk kompetensförsörjning

Strategin ska ligga i linje med såväl nationella styrdokument som bland annat den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft samt regionala åtaganden som bedöms vara avgörande för Stockholmsregionens fortsatta hållbara tillväxt.

Regionfullmäktige planerar att godkänna strategin i slutet av andra kvartalet 2021. 

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?