Kompetensarena Stockholm

Den 2 november lanserades Kompetensarena och blir nu en viktig samverkansplattform för en hållbar kompetensförsörjning och en stark tillväxt i Stockholmsregionen. Region Stockholm ingår i samverkan med Arbetsförmedlingen, Stockholms stad och Storsthlm.

Inför Digitala Bazaren
Stockholmsregionen är Europas mest konkurrenskraftiga region. Genom en förbättrad kompetensförsörjning vill vi bli ännu bättre.

Varför en Kompetensarena?

Det finns en stor utmaning i att rusta och matcha arbetssökande mot det stora behovet av kompetens menar företrädare för flera branscher. Trots den stora kompetensbristen så ökar arbetslösheten i regionen. Ökad kvalitet, attraktion och status för den yrkesinriktade vuxenutbildningen är en förutsättning för en hållbar utveckling.

Arenan är en gemensam kraftsamling med aktörer från näringslivet, myndigheter, akademi och arbetsmarknadens parter där vi tillsammans skapar förutsättningar för att genomföra den omställning som krävs för en hållbar kompetensförsörjning och en stark regional tillväxt i Stockholmsregionen

Nästa steg för Kompetensarena

Nu kommer Region Stockholm att bjuda in ett tjugotal olika aktörer till ett övergripande forum som knyts till Kompetensarenan, Stockholmsregionens Kompetensråd. I Kompetensrådet kommer att ingå politiker, offentliga aktörer, myndigheter och arbetsmarknadens parter. Rådet ska föra en dialog om hur länets arbetsmarknadsutmaningar och kompetensförsörjningsbehov ser ut och om vilka gemensamma insatser eller prioriteringar som kan göras, något som är särskilt aktuellt kopplat till covid 19-pandemin. 

Se lanseringskonferensen från den 2 november 2020

 

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?