Kompetensarena Stockholm

Projektet Kompetensarena Stockholm ska främja en hållbar kompetensförsörjning i regionen. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden där syftet är att matcha yrkesutbildningen med näringslivets behov av kompetens. Tillsammans med Region Stockholm ingår Arbetsförmedlingen, Stockholms stad och Storsthlm i projektet.

Stockholmsregionen är Europas mest konkurrenskraftiga region. Genom en förbättrad kompetensförsörjning vill vi bli ännu bättre.

Det finns en stor utmaning i att rusta och matcha arbetssökande mot det stora behovet av kompetens menar företrädare för flera branscher. Trots den stora kompetensbristen så ökar arbetslösheten i regionen. Ökad kvalitet, attraktion och status för den yrkesinriktade vuxenutbildningen är en förutsättning för en hållbar utveckling.

Kompetensarena för hållbar tillväxt i regionen

EU-projektet Kompetensarena Stockholm utvecklar samverkan med branscher, kommuner, regionala aktörer och myndigheter för att bygga en gemensam samverkansstruktur för yrkesvux och tillsammans verka för en hållbar tillväxt i regionen.

- Kompetensförsörjning är en viktig fråga för Sveriges industrier och vi tror att gymnasial vuxenutbildning skulle kunna bli en mycket större utbildningsbas till industrin än vad den är idag – en väg dit är samverkan. Region Stockholm är en viktig partner och vi förväntar oss bra samverkan samt att våra åsikter tas tillvara. Sedan är det upp till aktörerna inom regionen att se till att samverkan ger effekt, säger Jesper Hedin från Industriarbetsgivarna.

Effektivare yrkesinriktad vuxenutbildning

Region Stockholm har i uppdrag att samordna utvecklingsarbetet för att skapa bättre matchning på arbetsmarknaden. En del av detta arbete handlar om att få en effektivare yrkesinriktad vuxenutbildning.

- Bristen på kompetens är ett av de största tillväxthindren för regionen. Det är flera olika aktörer som behöver samverka för att vi ska få en förbättrad och hållbar kompetensförsörjning. Det känns viktigt att vi nu är igång i ett konkret förändringsarbete tillsammans med branscher och kommuner i Stockholmsregionen, säger Inger Starheim-Lagerquist, avdelningschef på Tillväxtavdelningen inom Region Stockholm.

Nästa steg är handlingsplaner

Nästa steg för Kompetensarena Stockholm är att tillsammans med övriga aktörer utveckla handlingsplaner för att öka kvalitet, attraktion och status för den yrkesinriktad vuxenutbildning. Insatser som kan leda till en bättre matchning på arbetsmarknaden och ökad tillväxt i regionen.