FILM: Fyra röster om hur vi ställer om till eldrivna fordon

Stockholmsregionen behöver mångdubbla antalet offentliga laddpunkter fram till 2030. Hur klarar vi utmaningen? Hör några röster från den internationella EV Energy-konferens som tillväxt- och regionplaneförvaltningen arrangerade.

Stockholms läns landsting arbetar genom EU-projektet EV Energy för att utveckla laddinfrastrukturen för elbilar. Idag finns cirka 1200 offentliga laddpunkter i länet och antalet laddbara bilar är 25 000. Att öka de eldrivna person- och varutransporterna är en regional prioritering i den föreslagna regionala utvecklingsplanen RUFS 2050. Fram till 2030 behöver vi mångdubbla antalet laddpunkter för att täcka behovet.

Regional handlingsplan

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen ska ta fram en regional handlingsplan för laddinfrastrukturen. Ett steg på vägen var att arrangera en internationell konferens för att utbyta lärdomar mellan europeiska regioner som ingår i EV Energy. Konferensen samlade även regional expertis från bland annat Energimyndigheten, forskningsinitiativet RISE och Stockholms stad.

– Vi har olika typer av utmaningar i olika länder beroende på bland annat kapacitet i elnät, lagstiftning och marknad. Ett gemensamt behov är hitta laddlösningar som är anpassade för framtida mobilitet, alltså ett samhälle där bilägande inte är norm utan där vi kombinerar tjänster för transport – exempelvis bildelning och kollektivtrafik, säger Michael Erman, projektledare för EV Energy på tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

FILM: Fyra röster om hur vi ställer om till eldrivna fordon

Många aktörer är involverade i omställningen från fossildrivna bilar till laddbara fordon: Myndigheter, näringsliv, fastighetsägare, forskning och medborgare. I fyra filmer berättar några av deltagarna på EV Energy-konferensen om vad de anser krävs för att utveckla laddinfrastrukturen.

Filmerna finns tillgängliga på Youtube

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling