EU-projekt ska öka antalet laddplatser för elbilar i Stockholmsregionen

Antalet laddbara bilar ökar i rekordtakt. Nu kraftsamlar tillväxt- och regionplaneförvaltningen genom EU-projektet EV Energy för att sätta fart även på utbyggnaden av laddinfrastruktur. En regional handlingsplan ska tas fram i samverkan med olika aktörer.

Antalet elbilar ökar snabbt i Sverige. Utvecklingen går snabbast i Stockholms län där det i slutet av mars fanns 24 670 laddbara bilar. Antalet laddpunkter var samma månad 1231, vilket är en ökning med 300 procent jämfört med 2016. Ändå är antalet offentliga laddpunkter per laddbar bil i Stockholms län lägst jämfört med andra län – 0,05 stycken. EU-Kommissionen rekommenderar att ha en kvot på 0,1. Antalet privata laddpunkter är dock högre än så i Stockholms län och 90 procent av laddningen sker via hem- och kontorsladdning.

Handlingsplan för genomförande

Att utveckla laddinfrastruktur är en process som involverar många aktörer: kommuner, elnätsföretag, fastighetsägare. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen har i uppdrag att ta fram en handlingsplan för Stockholms län som underlättar elektrifieringen. Arbetet sker inom ramarna för EU-projektet EV Energy, med utgångspunkt i den föreslagna regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 om en regional prioritering att öka de eldrivna person- och varutransporterna. En samordning sker med länsstyrelsen som har ett liknande uppdrag och med det regionala energikontoret hos kommunförbundet i Stockholms län.

- Den tekniska utvecklingen går snabbt både när det gäller fordon och laddteknik. Genom projektet EV Energy samverkar nu regionalt och internationellt för att analysera, initiera och implementera styrmedel som främjar omställningen av vägtransporterna till e-fordon, säger Michael Erman, som leder projektet från Stockholms läns landstings sida.

Så kan utbyggnadstakten öka


Denna vecka samlas europeiska experter i Stockholm för att dela med sig av kunskaper och erfarenheter kring laddinfrastruktursatsningar i Rom, Barcelona, Amsterdam, Flevoland och Kaunas. De viktigaste EV Energy-slutsatserna kring vad som krävs för att snabb utbyggnad i Stockholmsregionen är:

Öka antalet laddstationer. Utmaningar här är bland annat att flera privata och offentliga aktörer är inblandade. Standardiserade och mer användarvänliga regler behövs för betalning vid offentliga laddstationer.Utveckla smarta laddsystem - V2G. Detta innebär att man betraktar elfordonet som en del i energisystemet. På så vis kan lokalt producerad solel lagras i de parkerade elbilarnas batterier. Detta kan, kapa effekttoppar morgon och kväll med hjälp av den lagrade energin, samt ladda de elbilar som använts när energin är billig. Försök pågår bland annat i Hammarby Sjöstad genom initiativet ElectriCity.Koordinering av insatser. Fler test- och demonstrationsprojekt efterfrågas för smarta lösningar elbil-elnät, men planering och utförande av laddinfrastruktur måste följa de verkliga behoven och koordineras bättre med elnätets kapacitet. Tidig medverkan av elbolagen i planering och byggande är nödvändig.Anpassa region- och stadsplanering till e-mobilitet. Det betyder bland annat att det offentliga rummet förbättras och därmed även möjligheten för bostadsbyggande och andra urbana funktioner.

 

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling