Regionalt cykelbokslut

Cykelkansliet tar årligen fram ett regionalt cykelbokslut. Det är en sammanställning av vad som har genomförts under året och ger en samlad bild av utvecklingen.

I det senaste Cykelbokslutet från 2018 framgår:

• 2018 byggdes cirka 27 kilometer regionala cykelstråk
• Cykelolyckor har minskat
• Cykelstölder har ökat 
• En majoritet av väghållarna uppfyller riktlinjerna för drift och underhåll
• Sopsaltning fortsätter att öka
• Säkra skolvägar och trygghetssatsningar är de vanligaste cykelfrämjande åtgärderna
• Kampanjer om vintercykling har ökat
• En majoritet av väghållarna har särskild budget för cykelåtgärder
• Totalt har 23 kommuner en specifik cykelplan
• Samarbetet med grannkommuner är bra

Cykelboksslut finns både som pdf och som zoombara kartor och finns att ladda ner på den här sidan.