Regionala cykelkansliet

Vi vill att fler ska cykla i Stockholm. För att möjliggöra en ökad cykling i hela länet har vi inrättat ett regionalt cykelkansli. Här finns samlad nformation om cykelkansliet och vårt arbete med cykelfrågor. Här finns även rapporter och kartor från de studier och utredningar som vi arbetar fram.

Cykling har gått från att vara en lokal fråga till en regional fråga. Vi blir allt fler som cyklar allt längre vilket innebär att det krävs ett regionalt cykelvägnät som binder samman hela Stockholms län. För att påskynda arbetet med det regionala cykelvägnätet har vi inrättat ett regionalt cykelkansli.

Syftet med det regionala cykelkansliet är att underlätta för länets väghållare att bygga ut det regionala cykelvägnätet. Cykelkansliet ska fungera som koordinator och bollplank och bidra med kunskaper och erfarenheter inom cykelområdet. För att följa upp att arbetet med cykeltrafik går i rätt riktning ska cykelkansliet ta fram ett årligt cykelbokslut.

Cykelkansliet samordnar och bidrar med kunskap och erfarenhet inom cykelområdet. Sedan 2014 finns en regional cykelplan för Stockholm som förbättrar möjligheterna för cykelpendling i Stockholms län. Målet i cykelplanen är att 20 procent av resorna i länet ska vara med cykel år 2030.

Cykelkansliet tar varje år fram ett cykelbokslut och gör löpande studier om cykelutveckling, utbyggnad av cykelstråk och cyklingens effekter.

I nära samarbete med Trafikverket och regionens kommuner reviderar Cykelkansliet under 2020 den regionala cykelplanen.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?