Regional cykelplan

Nu är arbetet i full gång med att ta fram den nya cykelplanen för Stockholmsregionen. Samrådet är avslutat och planen färdigställs under våren och sommaren 2021.

Den regionala cykelplanen är snart klar

Det huvudsakliga syftet med den regionala cykelplanen är att förbättra möjligheterna för cykelpendling i Stockholms län.

Förslaget till ny cykelplan var ute på samråd under januari till april 2021, tillsammans med en vägledning för genomförande. Synpunkterna tas nu om hand och planen färdigställs under våren och sommaren. Beslut är planerat i regionfullmäktige under hösten 2021.

Samrådsversionen av den regionala cykelplanen och vägledningen för genomförande finns tillgänglig via länkarna nedan.

Planen vänder sig till framförallt länets kommuner, Trafikverket och Region Stockholm men även andra myndigheter, organisationer och aktörer i länet som arbetar med cykeltrafikplanering och cykelfrågor.

 

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?