Stöd till service i skärgården och landsbygden

Region Stockholm arbetar på många olika sätt för att bidra till en levande skärgård och stärka möjligheterna att leva på landsbygden och i skärgården.

Den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 inkluderar hela länet. Den regionala Landsbygds- och skärgårdsstrategin kompletterar RUFS 2050 utifrån landsbygdens särskilda förutsättningar och behov. Utöver genomförandet av strategin ansvarar Region Stockholm för bidrag till verksamheter på landsbygden och i skärgården. Region Stockholm är också huvudfinansiär för Skärgårdsstiftelsen. Region Stockholm ingår också i det nordiska skärgårdssamarbetet och samordnar arbetet inom skärgårdsrådet.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?