Stöd till grön omställning

Vill du exempelvis kartlägga potentialen för en cirkulär affärsmodell? Finns det behov att ta fram analyser av hur tillgång till råvaror/insatsvaror och energiförsärning förändras? Du som företagare kan söka affärsutvecklingschecken för grön omställning för att in extern kompetens för att genomföra insatser. Ansökningsperioden är 1-30 september 2021.

Insatserna ska möjliggöra företagets omställning till en grön och koldioxidsnål ekonomi genom digital utveckling, nya affärsmöjligheter, utvecklade affärsmodeller och innovationer.

Ditt företag har möjlighet att söka 50 000–250 000 kronor i stöd och ska själv stå för minst 50 procent av finansieringen. För att vara stödberättigad till checken måste företaget uppfylla kriterierna.

Se ansökningsinstruktion för grön omställningscheck till höger på den här sidan. 

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?