Stöd till företagare i samband med coronaviruset

Är du företagare och behöver stöd? Här får du information om vart du kan vända dig och om Region Stockholms insatser för att regionens företagare ska få det stöd som krävs med anledning av coronaviruset. Sidan uppdateras regelbundet med nyheter och färsk information.

Region Stockholms insatser och åtgärder för näringslivet

Region Stockholms insatser och åtgärder för näringslivet 

Region Stockholm mobiliserar för att möta behov och underlätta för näringslivet samt att inom befintliga uppdrag och verksamhet ställa om och skynda på processer för att mildra effekterna av coronaviruset.

 • Affärsrådgivning till företag inom besöksnäringen
  I ett EU-finansierat samverkansprojekt mellan Region Stockholm och Almi Stockholm Sörmland, erbjuds kostnadsfri affärsrådgivning, individuell eller i grupp, till företag inom besöksnäringen. Läs mer på Region Stockholms webbplats (sll.se)
 • Företagsjour
  Almi erbjuder en företagsjour för snabb rådgivning samt information om vilka stödinsatser som finns att få för små och medelstora företag i Stockholmsregionen. Kontakta Almis kundtjänst: 0771-55 85 00 och läs mer på Almis webbplats
 • Ställ frågor och kom med inspel
  Region Stockholm har en funktionsbrevlåda där du som företagare, eller aktör, kan ställa frågor och komma med inspel: e-post corona.trf@sll.se

Indirekt stöd till företag

 • Anslaget för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling 
  Finansiering för projekt som bidrar till hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling. Stöd kan beviljas till kommuner, kommunala bolag, organisationer, stiftelser och ideella föreningar och i övrigt om sökanden tydligt visar att projektet inte syftar till att direkt stödja enskild näringsidkare eller enskild person. Läs mer och ansök

Aktuella nationella stödinsatser

 • Omsättningsstöd för handelsbolag 
  Regeringen inför ett omsättningsstöd för handelsbolag som har minst en fysisk person som delägare och som har drabbats av ett större omsättningstapp till följd av pandemin. Information finns på Regeringens webbplats
 • Regeringens samlade åtgärder
  De åtgärder för företagare som regeringen har vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige hittar du här. Åtgärder som även egenföretagare kan ta del av är märkta med *. Informationen på sidan uppdateras fortlöpande. Information om omställningsstöd hittar du här regering.se/foretag. Se även filmen Aktuella stöd till företagare med anledning av covid-19 - YouTube

Region Stockholms övriga insatser

 • Regional samverkan
  Samverkan pågår i befintliga regionala samverkansstrukturer och Region Stockholm medverkar i en särskilt tillsatt regional samverkansgrupp tillsammans med Länsstyrelsen och Stockholm Business Region. Dialoger sker även löpande med Tillväxtverket, SKR och Näringsdepartementet.

 • Dialogsamtal
  Samtliga dialogsamtal med branscher och näringsliv, tidigare lägesbeskrivningar och statistik finns här, samt kommunfördjupningar som du hittar här:

Vänd dig hit för råd och stöd

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?