Stöd för internationalisering

Funderar du på att göra affärer utomlands? Har du en befintlig produkt eller tjänst som du vill ta vidare till nya internationella marknader? Anmälningsperioden är stängd för närvarande och pågick under perioden 4 - 11 maj 2020.

Då kan du som företagare i Region Stockholm söka finansiellt stöd. Du kan ansöka om stöd från 50 000 till 100 000 kronor för att förbereda och genomföra en satsning internationellt. Du kan få stöd för högst halva kostnaden för projektet – resten ska  företaget bidra med. 

Syftet är att öka företagets konkurrenskraft, och i förlängningen göra det möjligt för ditt företag att nyanställa. Insatserna ska vara nivåhöjande för företaget, alltså utveckling utöver den vanliga verksamheten. Det är viktigt att du har en långsiktig idé om hur du ska nå ut internationellt.

Gör så här

För att du ska beviljas bidrag behöver visa kriterier uppfyllas, läs mer i bilagan "Information om internationaliseringscheckar" till höger.

 

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?