Stöd för internationalisering

Funderar du som företagare i Region Stockholm på att göra affärer utomlands? Har du en befintlig produkt eller tjänst som du vill ta vidare till nya internationella marknader? Sök internationaliseringschecken. Ansökningsperioden är 1-31 januari 2022.

Du som företagare kan söka internationaliseringschecken för att ta in extern kompetens för att förbereda och genomföra en internationaliserings- och exportsatsning. Ditt företag har möjlighet att söka 50 000–250 000 kronor i stöd och ska själv stå för minst 50 procent av finansieringen.

För att vara stödberättigad till checken måste företaget uppfylla kriterierna. Ansökningsperioden pågår 1-31 januari 2022.

Gör så här

Innan du fyller i ansökan behöver du läsa igenom viss information.

  1. Gå till sidan "Affärsutvecklingscheckar" genom att klicka på boxen nedan och läs grundinformationen.
  2. Läs "Ansökningsinstruktion - internationaliseringscheck" under "Bilagor" till höger. 
  3. Läs "Lathund - Ansökan affärsutvecklingscheck" under "Bilagor" till höger.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?