Stöd för digitalisering

Du som företagare i Region Stockholm kan söka finansiellt stöd om du vill genomföra en satsning på digitalisering genom att ansöka om digitaliseringschecken.

Vill du exempelvis digitalisera företagets processer och verksamhet eller är företaget i behov av automatisering av mjuk- och hårdvara i produktionsprocessen? Du som företagare kan söka digitaliseringschecken för att ta in extern kompetens för att utveckla och förändra en pågående affärsverksamhet genom användandet av digital teknik.

Ditt företag har möjlighet att söka 50 000–250 000 kronor i stöd och ska själv stå för minst 50 procent av finansieringen. För att vara stödberättigad till checken måste företaget uppfylla kriterierna. Anmälningsperioden pågår 1 - 30 september 2021.

Gör så här

För att du skall beviljas bidrag behöver vissa kriterier uppfyllas, läs mer i bilagan ” Information om digitaliseringscheckar” till höger. 

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?