STHLM GLOBAL - Våra samarbetspartners

STHLM GLOBAL är den regionala exportsamverkan i Stockholms län som genomförs i nära samverkan mellan Region Stockholm och flera företags- och exportfrämjande aktörer. På nationell nivå samordnas den regionala exportsamverkan av Tillväxtverket och i Stockholmsregionen av Region Stockholm.

Du hittar mer information om våra samverkanspartners på deras respektive hemsidor, som du når via länkarna nedan. Du kan också läsa mer om STHLM GLOBAL och se små korta filmer om varje partnerföretags erbjudande på verksamt.se/sthlmglobal.

Almi Stockholm Sörmland 

Business Sweden

Connect Sverige Region Öst

Enterprise Europe Network - RISE

Enterprise Europe Network - Företagarna

Företagarna, Stockholm 

Research Institutes of Sweden – RISE

Stockholms handelskammare

Svenska Exportkreditnämnden     

Svensk Exportkredit

Samordnas och finansieras av:

Tillväxtverket     

 

 

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?