Exportstöd - STHLM GLOBAL

STHLM GLOBAL - regional exportsamverkan i Stockholms län - erbjuder stöd i form av rådgivning, finansiering och nätverk för företag som vill växa internationellt.

En exportmarknad är inte den andra lik och utmaningarna för dig som företagare som vill in på den globala marknaden kan variera. Därmed varierar även ditt behov av stöd. Genom Sthlm Global, som är den regionala exportsamverkan i Stockholms län, kan ditt företag få stöd i att växa internationellt genom till exempel rådgivning, finansiering och nätverk.

Region Stockholm erbjuder tillsammans med våra samverkanspartners en bred portfölj av stöd för internationalisering och export. Du hittar alla våra erbjudanden samt övrigt stöd samlat på verksamt.se/sthlmglobal.

Om regional exportsamverkan – RES

Syftet med exportsamverkan är att i enlighet med Sveriges export och investeringsstrategi underlätta för dig som företagare att växa på en internationell marknad.

På nationell nivå samordnas uppdraget av Tillväxtverket. I Stockholms län samordnas exportsamverkan (Sthlm Global) av Region Stockholm och genomförs i partnerskap med olika aktörer.

Med anledning av Covid-19 pandemin arbetar den regionala exportsamverkan även med insatser för att stärka företagens återhämtning och internationella konkurrenskraft på längre sikt.

Mer information

Under bilagor i högerspalten hittar du Sveriges export- och investeringsstrategi. Under externa länkar hittar du mer information om export och import för dig som vill göra affärer med andra länder.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?