Besöksnäring

I RUFS 2050, har sju styrkeområden identifierats där näringslivet i Stockholmsregionen ligger i framkant. Ett av dessa styrkeområden är besöksnäringen. Vidare beskrivs besöksnäringen som en framtidsbransch, inte minst för länets landsbygder och skärgård.

Besöksnäringens vikt belyses i samband med tillgänglighet, näringsliv, kärnöar och naturmiljöer med mera. I RUFS 2050 ses besöksnäringen som en viktig faktor bakom förutsättningarna att förlänga säsongen, främst i skärgården. Besöksnäringen ses därmed som en viktig näring i att möjliggöra att verka och bo i skärgården. Besöksnäringen spänner över många olika branscher och efterfrågar en bredd av kompetenser i tätorter såväl som på landsbygd och i skärgården.

I Stockholmsregionen har bland annat besöksnäringen drabbats hårt av pandemin. Näringen har både ekonomisk betydelse och stärker den regionala identiteten och attraktionskraften. Besöksnäringen beskrivs i Stockholmsregionens näringslivs-och tillväxtstrategi spela en vital roll för att attrahera besökare och investeringar i hela Stockholmsregionen. Att identifiera, utveckla och marknadsföra strategiska och hållbara besöksmål runtom i regionen är viktigt för att öka attraktionskraften och positionera Stockholmsregionen som en attraktiv och livskraftig internationell nod.

 

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?