Affärsutvecklingscheckar

Region Stockholm erbjuder finansieringsstöd till små och medelstora företag som vill utveckla sin verksamhet med hjälp av grön omställning, internationalisering eller digitalisering. Ansökningsperioden är 1-30 september 2021.

Ditt företag kan ansöka om affärsutvecklingscheckar för grön omställning, digitaliseringscheckar samt internationaliseringscheckar. För att ha möjlighet att söka checkar behöver företaget uppfylla vissa kriterier. 

Syfte

Syftet med affärsutvecklingscheckarna är att öka företagets konkurrenskraft och skapa hållbar tillväxt med hjälp av grön omställning, digitalisering eller internationalisering.

Projekt som söker finansiering ska bidra till företagets utveckling. Projektet ska resultera i ny kompetens till företaget.

Region Stockholm prioriterar företag med projekt som integrerar hållbarhetsaspekterna jämställdhet, miljö och mångfald. 

Om programmet

Programmet affärsutvecklingscheckar är Region Stockholms finansieringsstöd till företag som finansieras från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Mellan 2021–2022 ska Region Stockholm fördela 30 miljoner kronor till små och medelstora företag i Stockholms län.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?