Affärsutvecklingscheckar

Region Stockholm erbjuder finansieringsstöd till små och medelstora företag som vill utveckla sin verksamhet inom internationalisering eller digitalisering.

Syftet med affärsutvecklingscheckarna är att öka företagets konkurrenskraft och skapa hållbar tillväxt med hjälp av internationalisering eller digitalisering. Projekt som söker finansiering ska vara nivåhöjande och utöver företagets ordinarie verksamhet. 

Region Stockholm kommer under 2020 att prioritera hållbarhetsaspekterna miljö, mångfald och jämställdhet i planering, genomförande och uppföljning. I ansökan ska ni kortfattat beskriva hur ni arbetar med dessa hållbarhetsaspekter.

Tillväxtverket har beviljat Region Stockholm extramedel på 500 000 kronor för digitalisering. Du ansöker genom att göra en intresseansökan på den här sidan. 

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?