Stöd för en hållbar utveckling

Här hittar du alla stöd inom regional utveckling.

I år har Region Stockholm fått en betydligt mindre budget för affärsutvecklingscheckarna jämfört med 2019, vilket innebär att färre företag kommer att beviljas medel.

Vem kan söka?

Små och medelstora företag i Stockholms län som uppfyller följande kriterier:

  • Har 2 – 49 anställda
  • Har en omsättning på minst 3 miljoner och högst 10 miljoner EUR
  • Har sin ekonomi i ordning

Ytterligare kriterier kan finnas för särskilda affärsutvecklingscheckar.

Utdelning

Mer information om utdelningstillfällen under 2019 kommer inom kort.

Mer information

Läs mer om stödet här
Mer information finns på Tillväxtverkets hemsida

Relaterade dokument

Frågor för självtest (pdf)
Guide till ansökan om affärsutvecklingscheckar (pdf)
Guide till  utbetalning av affärsutvecklingscheckar (pdf)

Kontakt

Ezrema Nuhanovic, regionplanerare, ezrema.nuhanovic@sll.se

Syfte

I Stockholms län har ett 20-tal dagligvarubutiker möjlighet att söka särskilt driftstöd. De flesta ligger i skärgården på de regionala kärnöarna som är prioriterade i det regionala serviceprogrammet, men även butiker på fastlandet kan söka stödet om de uppfyller villkoren.

Stödet är ett kompletterande långsiktigt stöd till små dagligvarubutiker i särskilt utsatta glesbygder. Där är förutsättningarna ofta begränsade för att kommersiella aktörer ska kunna bidra till att skapa en god tillgång till kommersiell service.

Mer information

Läs mer om bidraget och gå vidare till E-tjänsten för ansökan.

 

Syfte

Att förbättra, värna eller skydda hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt eller ekologiskt perspektiv inom Stockholmsregionen, i enlighet med de planer och program Region Stockholm har antagit.

Vem kan söka stödet?

Kommuner, kommunala bolag, organisationer, stiftelser och ideella föreningar och i övrigt om sökanden tydligt visar att projektet inte syftar till att direkt stödja enskild näringsidkare eller enskild person. Stöd kan även ges till projekt eller verksamhet som är av allmänt intresse för Region Stockholms område (Stockholms län).

Ansökan

Beslutstillfällen för det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget år 2020:

Sista ansökningsdag: 17 april – Beslutsdatum TRN, 15 juni 
Sista ansökningsdag: 18 september – Beslutsdatum TRN, 26 november

Utdelning

Två gånger per år tas beslut om ansökningar över 300 000 kr. Beslut om ansökningar under 300 000 kr sker löpande under året.

Mer information

Läs mer om beslutade riktlinjer för stödet 
Så här söker du

Kontakt

Rebecka Frej
rebecka.frej@sll.se
Regionplanerare - Skärgård- och landsbygdsutveckling

 

För att främja en levande skärgård ger Region Stockholm bidrag för att sänka transportkostnaderna i skärgårdsområdet till en nivå som är jämförbar med regionens glesbygd i övrigt

Vem kan söka?

Företag och livsmedelsbutiker som bedriver varaktig verksamhet på ö utan bro, tunnel eller statlig färja i Stockholms skärgård och i Mälaren.

Mer information

Fraktbidraget söker du här (på Vaxholmsbolagets webbplats)

Tips. Tänk på att F-skattsedel eller bolagsbevis ska bifogas till ansökningar som gäller gäller livsmedelsbutiker.

Kontakt

Rebecka Frej
rebecka.frej@sll.se
Regionplanerare - Skärgård- och landsbygdsutveckling