Stöd för digitalisering

Du som företagare i Region Stockholm kan söka finansiellt stöd från 50 000 till 200 000 kronor för att förbereda och genomföra en satsning på digitalisering. Ansökan är stängd efter att varit öppen under perioden 21 oktober till 4 november.

Syftet med digitaliseringschecken är att hjälpa dig att skapa nya värden i företaget.

Stödet ska användas för att ditt företag ska ta in extern kompetens för en ökad digital mognad som är ny för er. Projektet ska vara nivåhöjande – det vill säga gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Det är viktigt att du har en långsiktig idé om hur du vill utveckla verksamheten, och hur digitalisering kan bidra till detta.

Gör så här

För att du skall beviljas bidrag behöver vissa kriterier uppfyllas, läs mer i bilagan ” Information om digitaliseringscheckar” till höger.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?