Så ser otryggheten ut i länet

Trygghetskommissionen, med en extern särskild utredare, har överlämnat sin delrapport till Region Stockholm. Rapporten innehåller en kartläggning av otryggheten i länet. Det har även tagits fram interaktiva kartor (hotspotkartor) om hur otryggheten ser ut i länet.

Delrapporten vars namn är ”Trygghet i fokus, en kartläggning av livskvalitetsbrott och otrygghet i Stockholmsregionen” överlämnades den 6 maj till Region Stockholm och anmäldes i regionstyrelsen den 18 maj. Den 21 maj presenterades även interaktiva kartor över otryggheten i länet (så kallade hotspotkartor).

Interaktiva hotspotkartor över otryggheten i länet 

Hotspotkarta över otryggheten i Stockholms län

OBS! Länken fungerar inte med Internet Explorer, använd gärna en annan webbläsare, till exempel Chrome eller Safari.

Trygghetskommissionens delrapport

"Trygghet i fokus" Trygghetskommissionens delrapport 2021.PDF

Trygghetskommissionen

Region Stockholms trygghetskommission ska belysa hur regionen kan ta initiativ som ökar tryggheten i Stockholmsregionen, både på kort och lång sikt. Arbetet utförs tillsammans med kommunala, regionala, statliga, privata och civila aktörer. Kommissionen ska följa och ta del av regionala analyser och nationell och internationell forskning för att föreslå konkreta åtgärder som kan genomföras av regionen.

Uppdraget innebär också att kartlägga de aktiviteter som regionens verksamheter bedriver inom området och hur detta kan stärkas ytterligare.

Kommissionen ska föreslå konkreta åtgärder för att stärka tryggheten i Stockholmsregionen och lämnar en slutrapport senast den 30 november 2021.

Läs mer om beslutet att inrätta en trygghetskommission

Beslut att inrätta en trygghetskommission i Region Stockholm - Region Stockholm (sll.se)

Läs mer i ärendet Inrättande av Trygghetskommission

Regionstyrelsen 2019 inrattande-av-trygghetskommission.pdf

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?