Läget i Stockholmsregionens näringsliv med anledning av coronaviruset

Kommunfördjupningar

Fördjupning: Upplands-Bro.pdf (12 juni 2020)

Fördjupning Sigtuna.pdf (5 juni 2020)

Fördjupning: Södertälje.pdf (17 juni 2020

Fördjupad rapport

Fördjupad rapport juni 2020 Region Stockholm näringsliv arbetsmarknad.pdf

Lägesbeskrivningar 

v. 25

  • Framtidstron för landets handlare på väg tillbaka
  • Stora konsekvenser för svensk ekonomi - visar prognoser från Konjunkturinstitutet och Ekonomistyrningsverket
  • Det verkar som det värsta är över - senaste konjunkturrapporten från Danske Bank
  • Uppgång på bostadsmarknaden i maj och under de första veckorna i juni
  • Ökat stöd till flyget
  • 8,8 procents arbetslöshet i Sverige och långtidsarbetslösheten väntas öka till historiska nivåer
  • Nära 105 000 arbetslösa i Stockholms län

Covid-19 Läget i näringslivet v.25.pdf

Veckorapport vecka 25.pdf

v.24

Covid-19 Näringslivet i Stockholmsregionen v.24.pdf
Veckorapport vecka 24.pdf

v.23

Covid-19 Näringslivet i Stockholmsregionen v.23.pdf
Veckorapport vecka 23.pdf

v.22

Covid-19 Näringslivet i Stockholmsregionen v.22.pdf
Diagram och statistik - arbetsmarknaden v. 22.pdf

v.21

COVID-19 Näringslivet i Stockholmsregionen v.21 pdf
Diagram och statistik - arbetsmarknaden v.21.pdf

v.20

Covid-19: Näringslivet i Stockholmsregionen v.20.pdf
Diagram och statistik - arbetsmarknaden v.20.pdf

v.19

Covid-19: Näringslivet i Stockholmsregionen v.19 pdf
Diagram och statistik - arbetsmarknaden v.19 pdf

v.18

Covid-19: Näringslivet i Stockholmsregionen v.18.pdf
Diagram och statistik - arbetsmarknaden v.18.pdf

v. 17

Covid-19: Näringslivet i Stockholmsregionen v.17.pdf
Diagram och statistik över utvecklingen på arbetsmarknaden v.17.pdf

v. 16
Covid-19: Näringslivet i Stockholmsregionen v.16.pdf
Diagram över utvecklingen på arbetsmarknaden och konkurser v.16

v. 15
Lägesrapport Stockholmsregionens näringsliv v.15 (pdf-fil öppnas i nytt fönster)

v.14
Lägesrapport Stockholmsregionens näringsliv v.14 (pdf-fil öppnas i nytt fönster)

v.13
Lägesrapport Stockholmsregionens näringsliv v.13 (pdf-fil öppnas i nytt fönster)

bild till pm webb 2.jpg

Dialogmöten

Tisdag 19 maj: Dialog med lantbrukssektorn
Lägesbild och konsekvenser av coronapandemin för lantbrukssektorn.  

Tisdag 28 april: Dialog med finansbranschen 
Finansbranschen är en av Stockholmsregionens styrkeområden där bankerna är väldigt viktiga aktörer.

Fredag 24 april: Dialog med aktörer i transportbranschen
Stockholmsregionen växer snabbt och är samtidigt Sveriges största arbets- och konsumentmarknad. Bristande framkomlighet och andra svårigheter för persontransporter och godstransporter påverkar Stockholms konkurrenskraft negativt.  En fungerande transportsektor är avgörande för regionens fortsatta utveckling. 

Onsdag 22 april: Dialog med Swedavia
Coronakrisens har stor påverkan på globala storföretag, underleverantörer och småföretag, konsulter med flera. Samtidigt är företagen mycket viktiga för Stockholmsregionen och för hela Sverige.

Tisdag 21 april: Fastighets- och byggbranschen 
Samtalen handlade om hur Region Stockholm kan underlätta byggandet av bostäder och stödja kommunerna i deras arbete med bostadsutveckling.

Fredag 17 april: Stockholm Global
Dialogsamtal med aktörer som ingår i Stockholm Global för att främja svensk export och internationalisering. Samtalen handlade om hur Region Stockholm bäst kan stödja den svenska exportnäringen under krisen.

Torsdag 16 april: Dialog med fordonsindustrin
Dialogsamtal med fordonsindustrin och relaterade näringar för att få en gemensam bild av läget och hitta lösningar framåt, även efter coronakrisen.

Fredag 3 april: Näringslivschefer
Dialog med näringslivschefer gällande Corona-pandemins konsekvenser för näringslivet i Stockholmregionen tillsammans med SBR (Stockholm Business Region)

Torsdag 2 april: Dialog med tre branscher
Dialog om regionens gemensamma utmaningar, arbetsmarknad, näringsliv och integration Dialog inom ramen för Kompetensarena Sthlm med fokus på tre branscher och näringar som drabbas hårt i nuläget; besöksnäringen, handel och service. 

Fredag 27 mars: Kulturella näringar
Dialogsamtal med kulturella näringar med anledning av coronaepidemin 
Kulturnäringen drabbas mycket starkt av coronakrisen. Region Stockholm bjöd därför in företrädare för de kulturella och kreativa näringarna i länet för ett samtal om hur man bäst kan stödja branschen framöver.

Torsdag 26 mars: Besöksnäringen
Dialogsamtal med besöksnäringen med anledning av coronaepidemin
Coronakrisen har mycket stor påverkan på besöksnäringen i Stockholmsregionen. Idag bjöd därför Region Stockholm in till ett möte med berörda företag och aktörer för att undersöka hur de specifika behoven ser ut och för att samla in förslag på åtgärder. Läs här om vad som diskuterades, vilka behov och insikter som lyftes under dialogsamtalet.

Tisdag 24 mars: Forsknings- och innovationsområdet
Branschdialog med FoUI-miljöer för att samla in åtgärdsförslag 
Gustav Hemming, Tillväxtregionråd och Daniel Forslund, ordförande för Innovations- och utvecklingsutskottet träffade representanter från flera forsknings-utbildnings- och innovationsnoder i regionen för att föra en dialog kring nuläge och behov, samt för att samla in förslag på åtgärder. Det med anledning av att coronakrisen har påverkat start-ups, entreprenörer och innovativa småföretag mycket hårt i Stockholmsregionen. 

Måndag 23 mars: Kraftsamling för näringslivet 
Region Stockholm och Länsstyrelsen tog initiativet till att bjuda in näringslivet, branschorganisationer och företagsfrämjande aktörer till ett möte för regional kraftsamling. Information och film från mötet finns att ta del av här.