Stöd till företagare i samband med coronaviruset

Är du företagare och behöver stöd? Här får du information om vart du kan vända dig och om Region Stockholms insatser för att regionens företagare ska få det stöd som krävs med anledning av coronaviruset. Sidan uppdateras regelbundet med nyheter och färsk information.

Region Stockholms insatser och åtgärder för näringslivet 

Region Stockholm mobiliserar för att möta behov och underlätta för näringslivet samt att inom befintliga uppdrag och verksamhet ställa om och skynda på processer för att mildra effekterna av coronaviruset. Utifrån detta har följande åtgärder genomförts:

 • Företagsjour
  Almi och Region Stockholm startar en företagsjour för små och medelstora företag i Stockholmsregionen. Syftet med jouren är att ge snabb rådgivning och information om vilka stödinsatser som finns att tillgå.
  Telefon: 08-520 277 90, öppettider: vardagar 9-12 och 13-16. Läs mer på Almis webbplats
 • För att stärka besöksnäringen i Stockholm beviljas Region Stockholm stöd av Tillväxtverket för sitt samverkansprojekt med Almi Stockholm Sörmland. Läs mer
 • Hållbarhets- och skärgårdsanslaget
  Visit Stockholm medfinansieras med en miljon kronor för att främja besöksnäringen, skapa attraktionskraft och marknadsföra Stockholmsregionens utbud efter att coronapandemin är över. 
  Totalt reserveras 3 000 000 kronor ur det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget för stöd till besöksnäringen och närliggande sektorer i Stockholms län. Medlen ska användas för att dämpa de negativa effekter som ses i spåren av den pandemi som utlösts av coronaviruset
 • Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder
  Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB:s ansökan om stöd för projektet Förstärkning Almi Stockholm Sörmland med anledning av Coronapandemins effekter, beviljas. Stödet uppgår till 50 procent av total finansiering, dock med högst 2 000 000 kr.
 • Användning av EU strukturfonder
  EU-kommissionen har föreslagit att medlemsstaterna får använda strukturfondsmedel som inte har prioriterats ännu inom de olika programmen för särskilda ”Corona-åtgärder”. Läs mer på Tillväxtverkets webbplats 
 • Regional samverkan 
  Samverkan pågår i befintliga regionala samverkansstrukturer. Utöver det deltar Region Stockholm i en särskilt tillsatt regional samverkansgrupp tillsammans med Länsstyrelsen och Stockholm Business Region.
 • Dialoger med näringslivet och utsatta branscher, läs mer

Vänd dig hit för råd och stöd

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?