Stöd till företagare i samband med coronaviruset

Är du företagare och behöver stöd? Här får du information om vart du kan vända dig och om Region Stockholms insatser för att regionens företagare ska få det stöd som krävs med anledning av coronaviruset. Sidan uppdateras regelbundet med nyheter och färsk information.

Region Stockholms insatser och åtgärder för näringslivet 

Region Stockholm mobiliserar för att möta behov och underlätta för näringslivet samt att inom befintliga uppdrag och verksamhet ställa om och skynda på processer för att mildra effekterna av coronaviruset. Utifrån detta har följande åtgärder genomförts:

 • Hållbarhets- och skärgårdsanslaget
  3 000 000 kronor reserveras ur det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget för stöd till besöksnäringen och närliggande sektorer i Stockholms län. Medlen ska användas för att dämpa de negativa effekter som ses i spåren av den pandemi som utlösts av coronaviruset
 • Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder
  Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB:s ansökan om stöd för projektet Förstärkning Almi Stockholm Sörmland med anledning av Coronapandemins effekter, beviljas. Stödet uppgår till 50 procent av total finansiering, dock med högst 2 000 000 kr.
 • Användning av EU strukturfonder
  EU-kommissionen har föreslagit att medlemsstaterna får använda strukturfondsmedel som inte har prioriterats ännu inom de olika programmen för särskilda ”Corona-åtgärder”. Dialog om detaljerna kring hur regelverket ska luckras upp för att kunna skapa effektiva strukturfondsprojekt för att åtgärda problem som följd av Corona-krisen är på gång inom Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. 
 • Regional samverkan 
  Samverkan pågår i befintliga regionala samverkansstrukturer. Utöver det deltar Region Stockholm i en särskilt tillsatt regional samverkansgrupp tillsammans med Länsstyrelsen och Stockholm Business Region.

Vänd dig hit för råd och stöd