Demografiska prognoser

Region Stockholm följer den demografiska utvecklingen inom länet. Vi arbetar med att ta fram rapporter och analyser som ligger till grund för den regionala utvecklingen och planeringen inom Stockholms län.

Rapporter och prognoser

Ett urval av aktuellar rapporter och prognoser finns att ta del av nedan.

Demografiska rapporter

Läns-och kommunprognoser

Planområdesprognoser

Framskrivningar

Här hittar du en sammanfattning av årets demografiska rapporter.

Hittar du inte vad du letar efter? Kontakta oss på trf@sll.se.