Demografiska prognoser, publikationer och kartor

I tillväxt- och regionplaneförvaltningens uppdrag ingår att ta fram både långsiktiga bedömningar om utvecklingen och detaljerade demografiska prognoser. 

Demografiska rapporter och prognoser

Här kan du ta del av demografiska prognoser och framskrivningar i både PDF- och Excelformat.

Demografiska rapporter

Läns-och kommunprognoser

Planområdesprognoser

Framskrivningar

Sammanfattning demografiska rapporter årsvis

Demografiska rapporter 2019

Demografiska rapporter 2018

Publikationer

Här hittar du rapporter och publikationer om regional utveckling som Region Stockholm har gett ut.

Alla aktuella publikationer

Kartor

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen arbetar med GIS, ett system för att kombinera geodata med annan information för att sedan presenteras i kartform. Här hittar du kartor som hör till RUFS 2050.

Kartor, GIS och områdesdata.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?