Demografiska prognoser, publikationer och kartor

I tillväxt- och regionplaneförvaltningens uppdrag ingår att ta fram både långsiktiga bedömningar om utvecklingen, så kallade framskrivningar, och detaljerade demografiska prognoser. Här kan du ta del av demografiska prognoser och framskrivningar i både PDF- och Excelformat. Du hittar också de rapporter, pm och kunskapsunderlag som vi har publicerat under åren. Här finns också de kartor som tillhör RUFS 2050.

Demografiska prognoser

I tillväxt- och regionplaneförvaltningens uppdrag ingår att ta fram både framskrivningar och detaljerade demografiska prognoser. Här kan du ta del av de som berör Stockholms län i både PDF- och Excelformat.

Demografiska prognoser

Publikationer

Här hittar du rapporter och publikationer om regional utveckling som Region Stockholm har gett ut.

Alla aktuella publikationer

Kartor

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen arbetar med GIS, ett system för att kombinera geodata med annan information för att sedan presenteras i kartform. Här hittar du kartor som hör till RUFS 2050.

Kartor, GIS och områdesdata.