Fordonsdalen

Fordonsdalen Stockholm ska stärka den regionala fordonsindustrins konkurrenskraft i omställningen till framtidens hållbara transportsystem.

Fotograf Dan Boman

Projektet Fordonsdalen Stockholm är ett samarbete mellan Region Stockholm och KTH. Målet är att utveckla fordonsindustrin i regionen samt säkra dess tillväxt och internationella konkurrenskraft.

Fordonsdalen ska bidra till

 • Nationell utveckling av fordonsindustrin
 • Ökad tillgänglighet till den gemensamma forsknings- och innovationskapaciteten
 • Etablering av ett interregionalt samarbete i hela Fordonsdalen

Fordonsindustrin är viktig för regionen och för Sverige

Fordonsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar och den enskilt största exportsektorn i Sverige.  En tredjedel av alla anställda inom fordonsindustrin finns i Stockholmsregionen och i Östra Mellansverige och påverkar därmed Sveriges sysselsättning och landets ekonomi.

Samhällsförändringar påverkar transportsystem och fordon

Det sker en rad förändringar i samhället inom exempelvis demografi, klimat, ekonomi och teknologi. Det pågår urbaniseringstrend inte minst i storstadsregioner som Stockholm. Det påverkar sätt att planera samhället, transportsystemet och infrastruktur. Sverige siktar på att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För att klara det krävs omställning av transportsektorn och av fordonsindustrin.

Fordonsindustrin står inför ett vägskäl

Det sker en snabb teknisk utveckling inom fordonsindustrin som exempelvis självkörande fordon, elektrifiering och digitalisering.  

Omställningen av fordonsindustrin sker på ett antal nivåer vilket kräver både kompetensskifte och kompetensväxling. Det bidrar till möjligheter och utmaningar både för mindre företag som inte hinner följa utvecklingen till större företag som har potentialer att växa inom fordonsindustrin och som missar möjligheterna.

Projektet Fordonsdalen Stockholm ska:

 • Etablera Fordonsdalen 
  Fordonsindustrin i regionen visar vägen och stärker industrin nationellt och internationellt
 • Utveckla en bred stärkande samverkansorganisation för hela Fordonsdalen
  Mobilisera oss och ha enad röst
 • Bidra till ökad kapacitet för små- och medelstora företag 
  Omställningsförmåga för utveckling av produkter, produktionsmetoder och affärsmodeller
 • Utveckla samverkansmodeller och demonstrationer i regionen 
  Bidra till konkret utveckling, lokalt samarbete lokalt och demonstrationer
 • Öka tillgängligheten till den gemensamma forsknings- och innovationskapaciteten inom fordonsområdet
 • Utveckla tillgänglighet till testarenor, pilotdemonstrationer och samverkansmodeller för hela Östra Mellansverige. 

Fordonsdalen i Stockholm och Östra Mellansverige

Under 2019 genomförde Länsstyrelsen i Stockholm tillsammans med regionerna i Östra Mellansverige en förstudie kring Fordonsdalen. Rapporten tydliggjorde att det finns två dominerande regioner för fordonsindustrin; Västra Götaland och Östra Mellansverige. Ta del av rapporten som finns i PDF till höger på den här sidan (öppnas i nytt fönster).

 

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?