Näringsliv och tillväxt

Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion. Till stöd finns den regionala utvecklingsplanen som sträcker sig fram till år 2050. Då är vi minst 3,4 miljoner invånare och utan klimatpåverkande utsläpp.

Bilden visar en kvinnlig byggarbetare

Regional utvecklingsplan

Den regionala utvecklingsplanen, kallad RUFS 2050 sträcker sig fram till år 2050. Innehållet utgår från visionen att Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion. Planen är framtagen i samverkan med många regionala aktörer som till exempel kommuner, myndigheter, företag och intresseorganisationer.

En attraktiv, framgångsrik och hållbar region

För att regionen ska fortsätta att vara attraktiv måste nya idéer få utrymme, integrationen fungera och internationell tillgänglighet och synlighet skapas. För att lyckas med att fortsätta vara en framgångsrik och hållbar storstadsregion krävs:
• Social hållbarhet - att motverka utanförskap, otrygghet och polarisering
• Ekonomisk hållbarhet - att dagligen värna om företagsklimat och jobbskapande
• Ekologisk hållbarhet - att stoppa utsläppen av klimatgaser och främja god stadsmiljö

Tillväxt- och regionplanenämndens uppdrag

Region Stockholms Tillväxt- och regionplanenämnd har i uppdrag och verkar för att: 
• Ta tillvara regionens ekonomiska styrkor
• Främja företagande och entreprenörskap
• Uppmuntra nytänkande i offentlig verksamhet
• Stärka regionens internationella tillgänglighet och transporter

Pågående samverkansprocesser, projekt och uppdrag

- Tillväxt- och näringslivsstrategi

- Regional utvecklingsstrategi, RUS

- Regionala stadskärnor

- Utveckling av Flemingsberg

- Smart Industri

- Serviceprogram

- Stockholm Global

- Affärsutvecklingscheckar