Näringsliv och tillväxt

Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion. Till stöd finns den regionala utvecklingsplanen som sträcker sig fram till år 2050. Då är vi minst 3,4 miljoner invånare och utan klimatpåverkande utsläpp.

Bilden visar en kvinnlig byggarbetare

Regional utvecklingsplan

Den regionala utvecklingsplanen, kallad RUFS 2050 sträcker sig fram till år 2050. Innehållet utgår från visionen att Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion. Planen är framtagen i samverkan med många regionala aktörer som till exempel kommuner, myndigheter, företag och intresseorganisationer.

En attraktiv, framgångsrik och hållbar region

För att regionen ska fortsätta att vara attraktiv måste nya idéer få utrymme, integrationen fungera och internationell tillgänglighet och synlighet skapas. För att lyckas med att fortsätta vara en framgångsrik och hållbar storstadsregion krävs:
• Social hållbarhet - att motverka utanförskap, otrygghet och polarisering
• Ekonomisk hållbarhet - att dagligen värna om företagsklimat och jobbskapande
• Ekologisk hållbarhet - att stoppa utsläppen av klimatgaser och främja god stadsmiljö

Tillväxt- och regionplanenämndens uppdrag

Region Stockholms Tillväxt- och regionplanenämnd har i uppdrag och verkar för att: 
• Ta tillvara regionens ekonomiska styrkor
• Främja företagande och entreprenörskap
• Uppmuntra nytänkande i offentlig verksamhet
• Stärka regionens internationella tillgänglighet och transporter

Pågående samverkansprocesser, projekt och uppdrag: Tillväxt- och näringslivsstrategin, Regional utvecklingsstrategi: RUS, Regionala stadskärnor, Smart Industri och Serviceprogram.

Nedan listas fler av våra pågående uppdrag:

Uppdrag inom näringsliv och tillväxt

Driver du ett företag som vill växa på en internationell marknad eller få ökad digital mognad? Då kan du söka finansiering genom affärsutvecklingscheckar.

Checkarna är ett stöd till små och medelstora företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft. Varje företag kan söka finansiering på 50 000 – 250 000 kronor. Checken kan finansiera max 50 procent av kostnaderna, resten betalar ditt företag.

Ansökningstiden går ut den 2 oktober 2019

Läs mer

Region Stockholm arbetar med att samordna frågor och öka kunskapen om socialt entreprenörskap. De sociala företagen är en viktig resurs för Stockholmsregionens hållbara utveckling. Region Stockholm vill verka för ett hållbart socialt entreprenörskap som stärker regionens attraktionskraft.

Läs mer

Det ska vara lätt för företag som vill växa på en internationell marknad att hitta rätt stöd. Men företagens utmaningar och behov av stöd varierar. Partnerskapet inom STHLM GLOBAL erbjuder därför en bred portfölj av stöd i form av bland annat rådgivning, finansiering och nätverk.

Läs mer

Minst 10 000 fler bostäder, minst 20 000 fler arbetstillfällen och 15 000 fler studenter till 2030. Det vill Stockholms läns landsting uppnå i Flemingsberg tillsammans med Huddinge och Botkyrka kommuner.

Läs mer