Hållbart fiske

Region Stockholm arbetar för att nå ett hållbart fiske. Fiske i havet är en viktig resurs, både som livsmedelsförsörjning och för det lokala näringslivet. När fisket blir sämre får det konsekvenser för både ekonomin och ekosystemet.

Fiskebåt

Samarbete för ett hållbart fiske

Hållbart och lokalt förankrat yrkesfiske med framtidstro
För att bidra till att uppnå miljömässigt hållbart fiske har regionnätverket Hållbart och lokalt förankrat yrkesfiske med framtidstro bildats. I nätverket  ingår många av landets regioner. Ett av det regionala fiskenätverks strategier för hållbart småskaligt yrkesfiske är att stärka det regionala ansvaret och inflytandet i fiskepolitiken. De regioner som ingår i detta nätverk har olika geografiska förutsättningar och problem men är eniga om att en starkare regional förankring behövs i fiskenäringen för att kunna stimulera ett hållbart fiske.