Landsbygd och skärgård

Stockholms län är Sveriges tredje största landsbygdslän, med ungefär 160 000 invånare utanför tätorterna. Det ska vara möjligt att leva, bo och försörja sig i alla delar av länet, det är en viktig del av hela regionens attraktionskraft

Vi lever i en storstadsregion med utpräglade landsbygds- och skärgårdsmiljöer, och en enorm bredd av service, upplevelser och natur. En av Stockholmsregionens största styrkor är kopplingen mellan stad och land. Närheten mellan landsbygd, skärgård och stad gagnar alla delar av Stockholm.

Vi stärker möjligheterna att leva på landsbygden

Region Stockholm arbetar på många olika sätt för att bidra till en levande skärgård och stärka möjligheterna att leva på landsbygden och i skärgården. Den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 inkluderar hela länet. Den regionala Landsbygds- och skärgårdsstrategin kompletterar RUFS 2050 utifrån landsbygdens särskilda förutsättningar och behov. Utöver genomförandet av strategin ansvarar Region Stockholm för bidrag till verksamheter på landsbygden och i skärgården. Region Stockholm är också huvudfinansiär för Skärgårdsstiftelsen.

Vill du söka stöd?

Hållbarhets- och skärgårdsprojekt

Region Stockholm delar varje år ut medel till organisationer som arbetar med hållbarhets- och skärgårdsprojekt. Verksamheter i skärgården kan även få medel från fraktbidraget. 

Läs mer på sidan om hållbarhets- och skärgårdsanslag.

Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen

Det finns ett 20-tal dagligvarubutiker i Stockholms län som kan söka ett särskilt driftstöd. De flesta av butikerna finns i skärgården på regionala kärnöar men även butiker på fastlandet kan söka stödet om de uppfyller villkoren.

Läs mer på sidan Stöd till service i skärgården och på landsbygden