Hanna Wiik

Förvaltningschef, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Telefon
08-123 130 00

Jessica Andersson

Avdelningschef, Regionplaneavdelningen

Telefon
08-123 130 00

Maria Bruhn Jonsson

Avdelningschef, Verksamhetsstöd

Telefon
08-123 130 00

Inger Lagerquist

Avdelningschef, Tillväxtavdelningen

Telefon
08-123 130 00

Anders Wilandson

Enhetschef, Samhällsplanering och Transporter

Telefon
08-123 144 96

Charlotte Werner

Enhetschef, Näringsliv och innovation

Telefon
08-123 144 75

Helena Reinhagen

Enhetschef, Kommunikation

Telefon
08-123 144 84

Marcelo Fernández Figueroa

Enhetschef, Kompetens, arbetsmarknad och integration

Telefon
08-123 144 24

Martin Påhlman

Enhetschef, Samhällsplanering och klimat

Telefon
08-123 144 89

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?