Alexander Tunegård

Administratör

Telefon
070-002 88 23

Anders Wilandsson

Regionplanerare - Flyg och internationell tillgänglighet | Säkerhet och beredskap

Telefon
08-123 144 96

Anna Viklund

Regionplanerare

Telefon
08-123 144 55

Ann Lundell

Ekonomichef, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Telefon
08-123 130 00

Ann-Christin Nyberg

Regionplanerare

Telefon
08-123 144 54

Ann-Louise Ornerud

Projektadministratör

Telefon
08-123 144 31

Annika Olsson

Regionplanerare - Kompetensförsörjning

Telefon
08-123 144 53

Ann-Marie Thorgren

GIS-samordnare

Telefon
08-123 130 00

Agnes Landefjord

Regional cykelsamordnare

Telefon
08-123 144 20

Bette Lundh Malmros

Regionplanerare - Bebyggelsestruktur | Kulturmiljö | Folkhälsa | Hållbar stadsutveckling

Telefon
08-123 144 88

Birgitta Eriksson

Administratör

Telefon
08-123 144 05

Catarina Lahti

Regionplanerare

Telefon
08-123 144 93

Cecilia Lindahl

Regionplanerare - Regionalekonomi och näringsliv | Regionala stadskärnor | Ekonomiska analyser

Telefon
08-123 144 16

Christina Larsson

Regionplanerare | Skärgårdsutveckling

Telefon
08-123 144 92

Claes Palmgren

Regional bredbandskoordinator

Telefon
08-123 144 76

Elisabeth Mårell

Regionplanerare - Tekniska försörjningssystem | Mellankommunal samordning | Riksintressen

Telefon
08-123 144 81

Evert Kroes

Regionplanerare - EU | CPMR | Nämndsekreterare TRN | Uppföljning regional utveckling

Telefon
08-123 144 41

Ezrema Nuhanovic

Regionplanerare

Telefon
08-123 144 73

Fredrik Wikström

Regionplanerare

Telefon
08-123 144 89

Frida Kallenbach

Regionplanerare

Telefon
08-123 144 94

Hanna Wiik

Förvaltningschef, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Telefon
08-123 130 00

Helga Levin

Huvudsekreterare Strukturfondspartnerskapet

Telefon
08-123 130 00

Helena Näsström

Regionplanerare - Bebyggelsestruktur | Strukturanalys | Gods | Kartor | GIS

Telefon
08-123 144 98

Helena Reinhagen

Enhetschef, Kommunikation

Telefon
08-123 144 84

Inger Lagerquist

Avdelningschef, Tillväxtavdelningen

Telefon
08-123 130 00

Jessica Andersson

Avdelningschef, Regionplaneavdelningen

Telefon
08-123 130 00

Jonas Ivarsson

Regionplanerare - Näringsliv | Innovation | Projektledare landsbygds- och skärgårdsstrategi | Utvecklingsprogram Flemingsberg

Telefon
08-123 144 58

Josefin Jackson

Regionplanerare | Landsbyggdsutveckling

Telefon
08-123 144 48

Karin Styrenius

Kommunikatör

Telefon
08-123 144 77

Kim Örtenblad

Regionplanerare - Bostäder | Bebyggelsestruktur

Telefon
08-123 144 25

Kristoffer Odstam

Regionplanerare

Telefon
08-123 144 87

Maja Berggren

Regionplanerare - Klimat | Landsbygd | Skärgård | Vatten

Telefon
08-123 144 57

Maria Bruhn Jonsson

Avdelningschef, Verksamhetsstöd

Telefon
08-123 130 00

Matilda Rehn

Regionplanerare - Demografi | GIS | Kartunderlag | Statistik | Bostäder | Bebyggelsestruktur

Telefon
08-123 144 37

Marie Lorenius

Regionplanerare | Projektassistent

Telefon
08-123 144 47

Marcelo Fernández Figueroa

Regionplanerare

Telefon
08-123 144 24

Olof Evers

Regionplanerare - Bostäder | Bebyggelsestruktur | Cykel

Telefon
08-123 144 52

Rebecka Frej

Regionplanerare | Skärgårdsutveckling

Telefon
08-123 144 74

Sebastian Glans

Regionplanerare

Telefon
08-123 144 90

Shewen Nysmed

Regionplanerare - Strukturfonder | Mångfald och jämställdhet | Arbetsmarknad

Telefon
08-123 144 06

Susanne Skärlund

Regionplanerare

Telefon
08-123 144 21

Teresa Skeppholm

Kommunikationsstrateg

Telefon
08-123 144 83

Tove Ellingsen

Regionplanerare | Landsbyggdsutveckling

Telefon
08-123 144 33

Ulla Moberg

Demograf - Demografiska prognoser

Telefon
08-123 144 85

Ulf Eriksson

Regional cykelsamordnare

Telefon
08-123 144 69

Ulrika Eriksson

Processadministratör - Nämndadministration | Objektspecialist för Edit | RUFS

Telefon
08-123 144 97

Ulrika Palm

Regionplanerare - Projektledare RUFS 2050 | Regionala stadskärnor | Bebyggelsestruktur

Telefon
08-123 144 79

Wafa Maksoud

Administratör

Telefon
08-123 144 63

Ylva Törne

GIS-handläggare - GIS | Geodata | Kartunderlag

Telefon
08-123 144 12

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?