Evert Kroes

Regionplanerare - EU | CPMR | Nämndsekreterare TRN | Uppföljning regional utveckling

Telefon
08-123 144 41

Helena Reinhagen

Kommunikationschef, Administration- och kommunikationsavdelningen, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Telefon
08-123 144 84

Jonas Ivarsson

Regionplanerare - Näringsliv | Innovation | Projektledare landsbygds- och skärgårdsstrategi | Utvecklingsprogram Flemingsberg

Telefon
08-123 144 58

Karin Willis

Regionplanerare - Hållbar stadsutveckling | Grönstruktur | Folkhälsa | Klimatanpassning

Telefon
08-123 144 50

Matilda Rehn

Regionplanerare - Demografi | GIS | Kartunderlag | Statistik | Bostäder | Bebyggelsestruktur

Telefon
08-123 144 37

Ulrika Palm

Regionplanerare - Projektledare RUFS 2050 | Regionala stadskärnor | Bebyggelsestruktur

Telefon
08-123 144 79

Hjälp oss att förbättra Sll.se!