Klimatarena för Stockholmsregionen

Nu går startskottet för Stockholmsregionens klimatarena!

Initiativtagare är Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län som genom detta regionövergripande klimatsamarbete tar gemensamt ledarskap för att Stockholms län ska nå målet om nettonollutsläpp 2045. 

Klimatarena ska vara en plattform och samverkansyta för länets företag, organisationer, akademi och kommuner. Här ska vi tillsammans öka kunskapen, få stöd och inspiration och hitta nya samarbetsformer i omställningen till mer långsiktigt hållbara verksamheter. Klimatarenan blir en drivande kraft för klimatomställningen och för att nå klimatmålen i tid. 

Första lansering av klimatarenan sker vid ett webbinarium den 17 juni kl 09:00-10:00. Välkommen att delta!

 

 

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?