Kompetensförsörjningsveckan 2020

Kompetensförsörjning ingår som ett viktigt område i Region Stockholms ansvar för regional utveckling. I februari 2020 kommer vi att anordna Kompetensförsörjningsveckan - där Sveriges största jobb-, utbildnings- och starta eget-mässa Bazaren ingår, samt flertalet intressanta seminarier som diskuterar förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning över tid i Stockholmsregionen.

Nedan listas de aktiviter som ingår i Kompetensförsörjningsveckan

Måndag 10 februari 9:00-12:00

 • Seminarium om värdegrundsbaserad rekrytering och Integrationspakten
  Målgrupp: Utställare på Bazaren
  Under seminariet diskuterar Länsstyrelsen i samarbete med Region Stockholm hur man kan rekrytera och engagera personal och studenter på ett mer inkluderande sätt. Därefter presenterar Stockholms stad Integrationspakten – ett medlemsnätverk där arbetsgivare från privat näringsliv, civilsamhälle och offentlig tillsammans kan hitta lösningar som gynnar integration och jobbskapande. 
  Läs mer och anmälan

Onsdag 12 februari 8:30-16:00

 • Kompetensarena Stockholm - för en hållbar kompetensförsörjning
  Målgrupp: Konferensen vänder sig till beslutsfattare och tjänstepersoner som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor inom näringslivet, myndighet eller kommun.
  Välkommen till en konferens som uppmärksammar betydelsen av dialog- och samverkan för att klara länets kompetensförsörjningsutmaningar. Konferensen kommer att bland annat fokusera på: Dialog om gemensamma utmaningar och hur hållbara strategier för kompetensförsörjningsarbetet kan utvecklas och kunskap om arbetsmarknadens utveckling och framtidens kompetensbehov.
  Läs mer och anmälan.

Torsdag 13 februari 10:00-16:00

 • Bazaren! 
  Välkommen till Sveriges största jobb-, utbildnings- och starta eget-mässa - Bazaren! Under två intensiva dagar besöker 12 000 personer mässan. Bazaren skapar möten som kan leda till jobb, utbildning eller egenförsörjning.
  Vill du ställa ut? Läs mer här.  Är du besökare? Läs mer här.

Fredag 14 februari

 • Bazaren! 10:00-16:00
  Vill du ställa ut? Läs mer här. Är du besökare? Läs mer här.

 • Hur skapar vi en hållbar kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvårdsområdet? 9:00-12:00
  Målgrupp: Mötet riktar sig till dig som arbetar som chef/tjänstepersoninom hälso- och sjukvårdsområdet.
  Välkommen till Landstingshuset där bland annat Johanna Adami, rektor för Sophiahemmet Högskola och Gustav Hemming Tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd, diskuterar hållbar tillväxt och kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvårdsområdet i Stockholms län.
  Läs mer och anmälan

 • Hearing om hälso- och sjukvårdsfrågor 12:00-14:00
  Målgrupp: Regionala och nationella aktörer inom hälso- och sjukvård samt politiker