Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Stockholms län är en ledande tillväxt- och kunskapsregion. Tillgången till kompetens och ny kunskap är avgörande för att näringsliv och offentlig verksamhet ska ha möjlighet att fortsätta utvecklas. Möjligheter att tillvarata alla invånares kompetens är avgörande för ett inkluderande och jämställt samhälle.

Bilden visar Bazaren 2019

En ökad automatisering och digitalisering innebär stora förändringar på arbetsmarknaden. Många yrken kommer helt att försvinna, nya tillkommer och vi måste kunna planera framåt utan att säkert veta hur behoven kommer att se ut.

Region Stockholm arbetar med flera insatser för att säkra en långsiktig kompetensförsörjning. Vi identifierar behov med hjälp av demografiska prognoser och underlag, vi samverkar med andra aktörer för en bättre matchning på arbetsmarknaden och för bättre möjligheter att växla yrke och ställa om.

Ladda ner som PDF: Kompetensförsörjning i Stockholmsregionen 2050

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?