Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Stockholmsregionen är den viktigaste tillväxtmotorn i Sveriges ekonomi. Drivkraften består av de kunskaper som företag, organisationer och enskilda omsätter i varor och tjänster.

Bilden visar människor i arbetskläder som har ett möte

Regionen är i ständig utveckling. Tillgången till kompetens och ny kunskap är avgörande för att näringsliv och offentlig verksamhet ska ha möjlighet att fortsätta utvecklas och därmed bidra till välståndet i Stockholmsregionen och hela Sverige. En av de regionala prioriteringarna i den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 är att ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden. Kompetensförsörjning ingår som ett viktigt område i Region Stockholms ansvar för regional regionala utveckling.

Regionala utvecklingsprojekt:

Läs mer på Kompetensarena Stockholm