Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Stockholmsregionen är den viktigaste tillväxtmotorn i Sveriges ekonomi. Drivkraften består av de kunskaper som företag, organisationer och enskilda omsätter i varor och tjänster. Kompetensförsörjning ingår som ett viktigt område i Region Stockholms ansvar för regional utveckling.

Bilden visar Bazaren 2019

Regionen är i ständig utveckling. Tillgången till kompetens och ny kunskap är avgörande för att näringsliv och offentlig verksamhet ska ha möjlighet att fortsätta utvecklas och därmed bidra till välståndet i Stockholmsregionen och hela Sverige. Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 är vägledande för alla regioners arbete med hållbar regional tillväxt fram till 2020.

Nedan listas våra pågående uppdrag, dessa samverkar mot den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen att ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden och FN:s globala mål för en hållbar utveckling - Agenda2030; att bli Europas mest attraktiva storstadsregion.

Uppdrag inom kompetensförsörjning och arbetsmarknad

Projektet Kompetensarena Stockholm ska främja kompetensförsörjning och utbildningsplanering i regionen samt att vuxenutbildningen ska anpassas till arbetsmarknaden. Syftet är att förstärka samverkan mellan utbildning, arbetsplatsförlagt lärande och näringsliv.

Läs mer

I februari 2020 kommer Region Stockholm att anordna Kompetensförsörjningsveckan - där Sveriges största jobb-, utbildnings- och starta eget-mässa Bazaren ingår, samt flertalet intressanta seminarier som diskuterar förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning över tid i Stockholmsregionen.

Läs mer om Kompetensförsörjningsveckan

Huvudsyftet med Bazaren är att skapa möten som kan leda vidare in i arbetsmarknaden. Alla är välkomna till Bazaren, men för just utrikesfödda och för ungdomar som saknar kontaktnät på arbetsmarknaden är det speciellt viktigt.

Plats och datum: Stockholm Waterfront Congress Centre (öppnas i nytt fönster) i Stockholm,den 13-14 februari 2020, 10:00-16:00
Arrangör: Region Stockholm i samarbete med Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Nyföretagarcentrum och Stockholms stad
Vem kan ställa ut? Privata och offentliga arbetsgivare, utbildningsanordnare med flera och företag och organisationer med Starta eget-rådgivning.

 Här får du veta mer om Bazaren

Idag råder stor kompetensbrist i flera näringar, bland annat inom besöksnäringen. Arbetsmarknaden i länet är fortsatt god men en del av länets tillgängliga arbetskraft står utanför arbetsmarknaden.

Tillsammans med Länsstyrelsen lanserar Region Stockholm en seminarieserie om hållbar kompetensförsörjning och arbetsmarknad under 2019 och 2020. Hur tillgodoser vi kompetensbehovet? Hur bygger vi en hållbar kompetensförsörjning och arbetsmarknad i Stockholms län?

Läs mer