Samverkan ska öka intresset för yrkesinriktad vuxenutbildning

Rektorer och chefer för yrkesvux samt branschföreträdare bjuds in till workshop den 3 april. Det är Arbetsförmedlingen, Stockholms stad, Storsthlm och Region Stockholm inklusive ESF projektet Kompetensarena Stockholm som har tagit initiativet till att diskutera möjliga vägar för att utveckla samverkan mellan kommuner och arbetsgivarrepresentanter. En samverkan som kan öka attraktion och kvalitet i den yrkesinriktade kommunala vuxenutbildningen samt arbetsmarknadsutbildningar.

Vad kan göras på kort och lång sikt för att utveckla samverkan mellan kommuner/kluster inom yrkesvux och branscher?

Workshoppen bygger vidare på en tidigare samverkansträff som arrangerades förra året i anslutning till samråd inför ansökningar om statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning.
Flera intressanta uppslag kom då fram för att utveckla den yrkesinriktade vuxenutbildningen bland annat betydelsen av att utveckla och etablera
dialog och samverkan med arbetsgivarrepresentanter.

Till workshoppen kommer också Advisory board att bjudas in.

Läs mer om projektet på http://sll.se/kompetensarenasthlm.

 

Tillbaka till nyhetslistan kompetensarena stockholm