Kick off 21 mars för Advisory board i Kompetensarena Sthlm

Kompetensarena Sthlm är ett ESF-finansierat projekt vars syfte är att utveckla och etablera forum för dialog och samverkan för att förbättra länets kompetensförsörjning. I fokus står framförallt vuxenutbildningen.

Genom att samverka med branscher och kommuner i ett så kallat Advisory board vill vi få en tydligare bild av dessa intressenters behov och erfarenheter. Syftet med ett Advisory board är att få in synpunkter på projektets inriktning, hur resultaten från projektet kan användas i ordinarie verksamhet samt skapa en förståelse för olika verksamheters förutsättningar och behov för samverkan runt kompetensförsörjning. Advisory board samarbetar också med projektets styrgrupp.

Den 21 mars har vi en kick off för arbetet med Advisory board och till mötet är flera branscher och kommuner inbjudna, t ex Transportföretagen, Svensk byggindustri, Visita – Svensk besöksnäring, Handelsrådet, Industriarbetsgivarna, Teknikföretagen, Stockholm Business region samt företrädare för Stockholms stad, Solna och Södertälje.

Läs mer om projektet på http://sll.se/kompetensarenasthlm.

Tillbaka till nyhetslistan kompetensarena stockholm