Kompetensarena Stockholm

Kompetensarena Stockholm ska främja en hållbar kompetensförsörjningen i regionen. Projektet finansieras av Socialfonden där syftet är att matcha yrkesutbildningen med näringslivets behov av kompetens. Tillsammans med Region Stockholm ingår Arbetsförmedlingen, Stockholms stad och Storsthlm i projektet.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Vi tar fram underlag för kompetensbehovet i länet inom vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning. Vi utvecklar och etablerar arenor för samverkan.

Syfte

Projektet ska ta fram en hållbar samverkansmodell för regionens kompetensförsörjning - med fokus på yrkesinriktad vuxenutbildning.

Vem påverkas och tidplan

Projektet ska bidra till en hållbar kompetensförsörjning i Stockholmsregionen som ger förutsättning för fortsatt regional tillväxt. Projektet avslutas 30 september 2020.

AKTUELLT INOM KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Februari 2020
Regional prognos över kompetensförsörjningsbehovet inom tillverkningsindustrin

Trots att efterfrågan på sysselsatta inom tillverkningsindustrin beräknas vara relativt konstant leder pensionsavgångarna till att ungefär 7 750 personer behöver rekryteras fram till år 2025. Rapporten visar på betydelsen av att samordna attraktiva och kvalitativa utbildningar inom branschen, bryta könsstereotypa rekryteringsmönster, för att motverka bristen på kompetens. Idag är det för få kvinnor som söker sig till tekniska och industriella utbildningar.
Rapport Tillverkningsindustrin

December 2019
Visstidsanställning av projektledare för förstudie om Teknikcollege
Region Stockholm söker dig som har erfarenhet som projektledare. Tjänsten innebär att du kommer att vara projektledare över en förstudie för att mobilisera och undersöka förutsättningarna för att etablera ett Teknikcollege i Stockholms län. Det innebär exempelvis att genomföra en kartläggning av företagens kompetensförsörjningsbehov och på samma sätt kartlägga befintligt utbildningsutbud inom industri- och tekniksektorn.
Läs mer och ansök

November 2019
Digitaliseringen öppnar nya yrkesvägar inom transportsektorn
Transportföretagen har med rapporten "Kompetensförsörjning när transportsektorn digitaliseras 2.0", låtit kartlägga det framtida rekryteringsbehovet inom transportsektorn.
Läs mer på Transportföretagens webbplats och ladda ner rapporten

Oktober 2019:
Stockholmsregionen är Europas mest konkurrenskraftiga region. Genom en förbättrad kompetensförsörjning vill vi bli ännu bättre
Det finns en stor utmaning i att rusta och matcha arbetssökande mot det stora behovet av kompetens menar företrädare för flera branscher. Trots den stora kompetensbristen så ökar arbetslösheten i regionen. Ökad kvalitet, attraktion och status för den yrkesinriktade vuxenutbildningen är en förutsättning för en hållbar utveckling.
Läs vidare

Halvårsrapport 1 2019:
Kompetensarena Stockholm
Lägesrapport: Kompetensarena Stockholm

Anordnare av kommunal yrkesinriktad vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildningar i Stockholms län ska kunna anpassa utbildningar som svarar mot arbetsmarknadens behov. Studie- och yrkesvägledare behöver information om arbetsmarknadens rekryteringsbehov för att kunna ge en bra vägledning till medborgare som vill börja studera i kommunal vuxenutbildning eller arbetsmarknadsutbildningar.

Här finns mer information om arbetsmarknadsprognoser: 

Arbetsförmedlingen - för arbetsgivare, artiklar- och nyheter, prognoser (öppnas i nytt fönster) 

Arbetskraftsbarometern (öppnas i nytt fönster) (SCB) 

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2019 Stockholms län,   (öppnas i nytt fönster)  

Besöksnäringen – Kompetensbehov  (öppnas i nytt fönster) 

Företagarbarometern 2017 – rankade attraktiva arbetsgivare (öppnas i nytt fönster) 

Kompetensbristen bromsar tillväxten (Samlad analys, september 2019) 

Region Stockholms analys av kompetensförsörjningsbehovet RUFS  (öppnas i nytt fönster) 

Stockholm 2025 - en utbildnings- och arbetsmarknadsprognos (öppnas i nytt fönster)

Svenskt Näringsliv - Rekryteringsenkäten (öppnas i nytt fönster)

Teknikföretagen - Kompetensbehov län för län (öppnas i nytt fönster)

Idag finns ett stort underskott av utbildad, kompetent arbetskraft samtidigt som det finns grupper som står till arbetsmarknadens förfogande och som med rätt stöd och matchning skulle kunna komma vidare i studier och jobb. Normer och diskriminering kan begränsa individers möjligheter.

Arbetsgivarföreträdare tillsammans med utbildningsanordnare bör bredda sin rekryteringsbas innebärande en vidgad syn på tillgänglig arbetskraft. Utbildningar, APL platser och olika slags lönesubventionerade anställningar bör anpassas till enskilda individers och gruppers behov så att dessa blir anställningsbara.

Bra länkar att läsa mer på:

Arbetsförmedlingens anställningsstöd - Arbetsplatsförlagt lärande (APL) Till Arbetsförmedlingen (öppnas i nytt fönster)

Stöd för arbete med APL Till Skolverket (öppnas i nytt fönster)

Stöd för arbete med handledarutbildning Till Skolverket (öppnas i nytt fönster)

Stöd för arbete med validering -  (UHR) Till UHR - Universitets- och högskolerådet (öppnas i nytt fönster) Till MYH - Myndigheten för yrkeshögskolan (öppnas i nytt fönster)

Stöd till vägledare Till Skolverket (öppnas i nytt fönster) Till Arbetsförmedlingen (öppnas i nytt fönster)

Styrgrupp

Tf ordförande: Marcelo Fernandez Figueroa, Region Stockholm
marcelo.fernandez-figueroa@sll.se
Kristina Pesula, Region Stockholm kristina.pesula@sll.se 
Lennart Lundin, Arbetsförmedlingen lennart.lundin@arbetsformedlingen.se
Anna Saldeen, Stockholms stad anna.saldeen@stockholm.se
Anna Sundin, Stockholms stad anna.sundin@stockholm.se
Roger Svanborg, Storsthlm roger.svanborg@storsthlm.se

Projektkansli

Projektledare: fredrik.wikstrom@sll.se
Bitr projektledare: annika.ma.olsson@sll.se
Projektadm/kommunikatör: marie.lorenius@sll.se
Delprojekt:
Prognoser och analyser: annika.ma.olsson@sll.se
Utbud, resultat och kvalitet i yrkes.vux: david.norman@storsthlm.se
Patrik Marinilli patrik.marinilli@storsthlm.se
Arbetsgivardialog: anna-karin.floren@stockholm.se, peter.sundlof@arbetsformedlingen.se
Regional samverkan och dialog (kommuner, branscher, Arbetsförmedling, Stockholms stad, Storstockholm och Regions Stockholm) : kristoffer.odstam@sll.sefredrik.wikström@sll.se

The overall goal for the project, Kompetensarena Stockholm, is to develop a model and structure for cooperation on adult education in the Stockholm region. Enhanced collaboration between industries, principals and education actors are likely to provide a better match between needs and supply in the labor market.

Adult education is of great importance for employment and growth in the Stockholm region. Municipal adult education is also an important integration tool. Developing a regional collaboration to ensure that there are adult education programs is therefore of great importance for the region.

In order to develop adult education, regional actors need to find ways to reach consensus on not only what methods need to be developed, but also how. The project, Kompetensarena Stockholm is focused on Komvux, Yrkesvux, SFI / SFX and the Swedish Public Employment Service's labor market training, but may also include apprenticeships, workplace-based learning, learning centers and validation.

The ambition is to create a coherent process for adult education and labor market education that can be equated with municipal vocational education. Methods, strategies and practices at regional level will be developed to meet the Stockholm region's skills supply in the short and long term and create a better interaction between the labor market needs and the education system. The working model and the organization for this will be tested during the project period. It will also be adapted to make sure the model can be implemented in regular structures.

Region Stockholm is the project owner. The operational work takes place in close collaboration with Storsthlm, the Swedish Public Employment Service and Stockholm City. In addition to this, different labor market players will be involved in the project.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?