EV Energy

För att Stockholms län ska kunna nå målen om minska klimatpåverkan är omställningen till eldrivna transporter ett prioriterat område. Region Stockholm är en av de medverkande storstadsregionerna i det EU-finansierade projektet EV Energy som har som syfte att bidra till omställning av transportsektorn.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Region Stockholm ingår i EU-projektet EV Energy. Fokus är på lärande och erfarenhetsutbyte mellan aktörer i de medverkande storstadsregionerna.

Syfte

Bidra till att öka andelen eldrivna fordon.

Vem påverkas och tidplan

Medborgare och aktörer i Barcelona, Rom, Flevoland (Nederländerna), Kaunas (Litauen) och Stockholm. Projektet pågår fram till 2020.

Region Stockholm har beviljats ekonomiskt bidrag från EU:s strukturfondsprogram Interreg Europe. Stödet går till projektet EV Energy (Electric Vehicles for City Renewable Energy Supply). EV Energy får totalt drygt en miljon Euro i EU-bidrag, varav 106 000 Euro går till tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

EV Energy började i januari 2017. Det är ett policyorienterat projekt (2,5 år) som kompletteras av en anslutande tvåårig implementeringsfas. Projektet leds av Green IT Amsterdam. Partner är aktörer i Barcelona, Rom, Flevoland (Nederländerna), Kaunas (Litauen) och Stockholm.

Projektets kärna handlar om att analysera, initiera och implementera styrmedel som främjar omställningen av vägtransporterna till e-fordon. Erfarenhetsutbyte och lärande av goda exempel är viktiga delar i projektet. Projektet har tre saker i fokus:

  • E-mobilitet
  • Förnybar energi
  • Smarta IKT-lösningar och laddinfrastruktur

EV Energy möjliggör att arbetet med RUFS 2050 och Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen kan öka fokus på en av de allra viktigaste frågorna när det gäller Stockholmsregionens omställning inom transportsektorn: elektrifieringen.

Ett stort antal regionala aktörer involveras i projektet. Gemensamt ska det tas fram olika analyser som leder till en handlingsplan som innehåller genomförandeförslag som är viktiga för Stockholmsregionen. Även ett antal regionala möten ska äga rum där viktiga aktörer samlas och konkreta omställningsfrågor diskuteras.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?