Täby kommun vinner priset ”Årets cykelprestation”

Vinnaren av Årets cykelprestation 2017 är Täby kommun. Så här lyder motiveringen från det regionala cykelkansliet: ”Pristagaren belönas för sitt målmedvetna och strategiska arbete med cykelfrågor som har intensifierats under 2017”.

Täby kommun tar emot pris för Årets cykelprestation Stockholms län 2017. Från vänster bakre rad: Annarella Löfblad, Trafikverket; Vahid Fararos, Länsstyrelsen; Björn Sax Kaijser, regionala cykelkansliet; Gustav Hemming (C), Miljö, skärgårds- och regionplaneringslandstingsråd. Nedre raden: Johan Algernon (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Täby kommun; Niklas Wennberg, projektledare Täby kommun, Olof Evers, Stockholms läns landsting.

Årets cykelprestation är ett pris som går till en aktör som har utmärkt sig extra bra under året vad gäller främjande av cykling. Bedömningen görs utifrån kriterier som mäts i det regionala cykelbokslutet. Exempel på kriterier är utbyggnad av regionala cykelstråk, cykelparkering, drift och underhåll och cykelfrämjande aktiviteter.

- Täby har under lång tid arbetat systematiskt med cykelplanering och har under det senaste året byggt ut mer än 5000 meter regionala cykelstråk. Täby har även utökat arbetet med sopsaltning som idag omfattar nästan 6000 meter cykelstråk. Det är bäst i länet med undantag för Stockholms stad, säger Björn Sax Kaijser, cykelsamordnare på det regionala cykelkansliet.

Viktigt med cykelplan

Täby är inte den enda kommunen i länet som utmärker sig positivt när det kommer till cykling. Det regionala cykelbokslutet visar att det är flera kommuner som har växlat upp sitt arbete med cykelfrågor. Det gäller exempelvis Järfälla och Stockholm som har svarat för en imponerade utbyggnad under året.

- Vårt tips till andra kommuner är att få med cykelfrågan tidigt i alla processer inom samhällsplanering, från planering till drift. Ett bra sätt är att arbeta fram en tydlig cykelplan, säger Niklas Wennberg, projektledare på Täby kommun med ansvar för bland annat cykelinfrastruktur.

Täbys cykelprestation i bilder

Priset till Täby kommun består av en liten cykel producerad i återvunnet material. På Twitter @sll_trf  har cykelkansliet givit ledtrådar till pristagaren genom att placera ut priset på olika platser i Täby. Här kan du se de olika bilderna.

 
Pristagarens högkvarter.

 

 
Den då hemliga pristagaren satsar stort på utbyggnaden av regionala cykelstråk...

 


...liksom på cykelparkering. Självklart med ramlåsning och väderskydd.

 


För att höja trafiksäkerheten för cyklister är cykelpassagerna upphöjda och rödmarkerade...


..och det är enkelt och smidigt att kombinera cykel och kollektivtrafik.

Tillbaka till nyhetslistan det regionala cykelkansliet