Alla bidrag inom regional utveckling

Här hittar du alla bidrag inom regional utveckling. Innehållet på de här sidorna är under bearbetning. Hör gärna av dig om du har synpunkter eller inte hittar det du letar efter till trf@sll.se.

Vem kan söka?

Små och medelstora företag i Stockholms län som uppfyller följande kriterier:

  • Har 2 – 49 anställda
  • Har en omsättning på minst 3 miljoner och högst 10 miljoner EUR
  • Har sin ekonomi i ordning

Ytterligare kriterier kan finnas för särskilda affärsutvecklingscheckar.

Utdelning

Mer information om utdelningstillfällen under 2019 kommer inom kort.

Mer information

Läs mer om stödet här
Mer information finns på Tillväxtverkets hemsida

Relaterade dokument

Frågor för självtest (pdf)
Guide till ansökan om affärsutvecklingscheckar (pdf)
Guide till  utbetalning av affärsutvecklingscheckar (pdf)

Kontakt

Ezrema Nuhanovic, regionplanerare, ezrema.nuhanovic@sll.se

Syfte

Region Stockholm hanterar stöd för kommersiell service med syfte att uppnå en god servicenivå i hela länet. Stödet är ett kompletterande långsiktigt stöd till små dagligvarubutiker i särskilt utsatta glesbygder, där förutsättningarna är begränsade för att kommersiella aktörer ska kunna bidra till att skapa en god tillgång till kommersiell service.

Vem kan söka?

Försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror och som uppfyller följande krav:

  • Är beläget mer än 10 km från ett annat försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror, eller i ett skärgårdsområde utan fast landförbindelse.
  • Har fasta lokaler som är öppna så att kunderna kan få tillgång till dagligvaror på åretruntbasis, och
  • Har en nettoomsättning för dagligvaror som uppgick till högst elva miljoner kronor enligt det senaste årets årsredovisning, årsbokslut eller annat liknande underlag.

Inkomna ansökningar behandlas tidigast i mars 2018.

Utdelning

Mer information om utdelningstillfällen under 2019 kommer inom kort.

Mer information

Läs mer om bidraget
Ansökan om stöd sker via e-tjänsten Min ansökan
Mer information finns på Tillväxtverkets hemsida

Kontakt

Josefin Jackson
Regionplanerare
Telefon: 08-123 144 48
josefin.jackson@sll.se

Syfte

Att förbättra, värna eller skydda hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt eller ekologiskt perspektiv inom Stockholmsregionen, i enlighet med de planer och program Region Stockholm har antagit.

Vem kan söka?

Kommuner, kommunala bolag, organisationer, stiftelser och ideella föreningar och i övrigt om sökanden tydligt visar att projektet inte syftar till att direkt stödja enskild näringsidkare eller enskild person. Bidrag kan även ges till projekt eller verksamhet som är av allmänt intresse för Region Stockholms område (Stockholms län).

Ansökan

Beslutstillfällen för det regionala hållbarhetsanslaget år 2019:

Sista ansökningsdag: 15 mars – Beslutsdatum TRN, 16 maj
Sista ansökningsdag: 23 augusti –Beslutsdatum TRN, 24 oktober.

Utdelning

Två gånger per år tas beslut om bidragsansökningar över 300 000 kr. Beslut om ansökningar under 300 000 kr sker löpande under året.

Mer information

Läs mer om beslutade riktlinjer för bidraget 
Så här söker du

Kontakt

Christina Larsson
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Telefon: 08-123 144 92
christina.larsson@sll.se

Syfte

Främja verksamheter och projekt som avser att värna eller utveckla kusten och skärgården i Stockholmregionen och är förenlig med att utveckla och värna, natur- och kulturmiljö i linjen med vision, mål och ambitioner i RUFS samt den gällande strategin för landsbygds – och skärgårdsutveckling.

Vem kan söka?

Kommuner, kommunala bolag, organisationer, stiftelser och ideella föreningar och i övrigt om sökanden tydligt visar att projektet inte syftar till att direkt stödja enskild näringsidkare eller enskild person. Bidrag kan även ges till projekt eller verksamhet som är av allmänt intresse för Region Stockholms område (Stockholms län).

Ansökan

Beslutstillfällen för det regionala skärgårdsanslaget år 2019:

Sista ansökningsdag: 15 mars – Beslutsdatum TRN, 16 maj Sista ansökningsdag: 23 augusti –Beslutsdatum TRN, 24 oktober.

Utdelning

Två gånger per årtas beslut om bidragsansökningar över 300 000 kr. Beslut om ansökningar under 300 000 kr sker löpande under året.

Mer information

Läs mer om kriterierna för bidrag
Så här söker du

Kontakt

Christina Larsson
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Telefon: 08-123 144 92
christina.larsson@sll.se

 

Syfte

För att främja en levande skärgård ger Region Stockholm bidrag för att sänka transportkostnaderna i skärgårdsområdet till en nivå som är jämförbar med regionens glesbygd i övrigt

Vem kan söka?

Företag och livsmedelsbutiker som bedriver varaktig verksamhet på ö utan bro, tunnel eller statlig färja i Stockholms skärgård och i Mälaren.

Mer information

Ansökningsblanketter finns på www.waxholmsbolaget.se.

Bifoga F-skattsedel eller bolagsbevis till ansökningar som gäller gäller livsmedelsbutiker.

Kontakt

Christina Larsson
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Telefon: 08-123 144 92
christina.larsson@sll.se