Nu startar första pilotutbildningen inom teknikcollege

Denna vecka startar första utbildningen inom Region Stockholms pilotprojekt Teknikcollege, den gymnasiala vuxenutbildningen Industriteknik bas anordnad av Lernia.

- Teknikcollege erbjuder företagsnära utbildningar i samverkan mellan kommuner, utbildningsanordnare och industriföretag och är ett proaktivt initiativ för att säkra kompetensförsörjningen i regionen framåt. Satsningen är strategiskt central i omställningen till ökad digitalisering och automatisering, och behoven av en relevant efterfrågad kompetens som stödjer företagens tillväxt, säger Anton Västberg, utvecklingsdirektör i Region Stockholm.

Fokus i piloten är på yrkesinriktad vuxenutbildning, men även arbetsmarknadsutbildningar, gymnasial utbildning och andra eftergymnasiala yrkesutbildningar kommer att ingå.

Kompetensbrist anges av många företag som det största tillväxthindret i Stockholmsregionen. Sysselsättningen inom industri och teknikföretag är nästan störst i landet men är idag beroende av inflyttad kompetens​ eftersom många unga och vuxna i regionen idag väljer bort yrkesutbildningar p g a att de upplevs vara mindre attraktiva. Det finns dessutom få industriella tekniska utbildningar i Stockholmsregionen.​ Förhoppningen är att kunna teckna långsiktiga överenskommelser om åtagande efter pilotprojektets avslutning med kommuner i Stockholms län. En gemensam plattform och ett regionalt strategiskt samarbete skapas nu för att diskutera bredare kompetensförsörjningsfrågor för arbetsgivare, utbildningssidan och näringslivet i Stockholms län.

Om projektet

Pilotverksamheten kommer att pågå i tre år och finansieras av Region Stockholm, Huddinge kommun samt Södertälje kommun. Pilotverksamheten är kopplad till Kompetensarena Stockholm och anknyter till etableringen av ett regionalt kompetensråd för industri och teknik som vänder sig till hela länet.

Läs mer om pilotprojektet

Läs om Kompetensarena Stockholm 

Om Teknikcollege

Teknikcollege är arbetsmarknadsanpassade utbildningar i samverkan mellan företag, kommuner och utbildningsanordnare. Syftet är att öka kvaliteten och attraktiviteten hos tekniskt och industriellt inriktade utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå, samt matcha utbildningarna mot den kompetens som saknas hos företagen. Idag finns 24 regionala Teknikcollege runt om i Sverige. Varje Teknikcollege består av minst tre kommuner, med minst en processledare som har ett övergripande ansvar för verksamheten i regionen.

Läs mer om Teknikcollege

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling