Hur kan fordonsindustrin ställa om till en mer digital och elektrifierad framtid?

Hur kan regionens aktörer stötta fordonsindustrins konkurrenskraft i utvecklingen mot ett hållbart transportsystem? Branschöverskridande samarbeten, erfarenhetsutbyte, kompetensväxling och fler test- och demonstrationsprojekt för att öka innovationstakten är några nyckelfaktorer enligt företagen själva. Det framgår av rapporten ”Fordonsindustrins framtida behov. En kartläggning av små- och medelstora företag i Stockholmsregionen” som presenteras på ett webbinarium idag.

- Klimatutmaningarna och den snabba teknikutvecklingen ställer krav på att fordonsindustrin och hela transportsystemet ställer om. Regionen har en tredjedel av landets fordonsindustri och den är avgörande för regionens tillväxt. Vi behöver samarbeta tätare med alla aktörer i ekosystemet, där Region Stockholm har den samordnande rollen. Två aktuella projekt för att underlätta det kartläggningen pekar på är Fordonsdalen Stockholm och Fordonsdalen React, säger Anton Västberg, utvecklingsdirektör i Region Stockholm.

Rapporten visar att fordonsindustrins små- och medelstora företag står inför allt högre krav på hållbarhet, klimatanpassade drivlinor, digitalisering, uppkopplade bilar, automation, kompetensskifte och nya ekosystem som kräver branschöverskridande samarbeten och erfarenhetsutbyte. Företagen och regionala företrädare beskriver också behov av fler test- och demonstrationsprojekt i regionen, fokus på uppskalning och implementation och att göra dagens arenor mer tillgängliga. Traditionella och nya aktörer behöver samverka, testa och driva utveckling för att öka innovationstakten. Regionen behöver skapa förutsättningarna att etablera en struktur för långsiktig samverkan mellan fordonsbranschen och IT - telekomföretagen.  

Webbinariet pågår 8.30 - 9.30 och inleds av Gustav Hemming, tillväxtregionråd, och Monica Bellgran, professor på KTH.

Följ webbinariet live 

Lösenord: 1313

Läs rapporten 

Fakta om Fordonsdalen Stockholm

Fordonsdalen Stockholm är ett samverkansprojekt mellan Region Stockholm och KTH som finansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden. Målet är att stärka fordonsindustrin i Stockholmsregionen. Läs mer

 

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling