Region Stockholm samlar Fordonsdalens högnivågrupp om framtidens fordonsindustri

Idag samlar Gustav Hemming, tillväxt-, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd, Fordonsdalens högnivågrupp till ett första möte. På agendan står utmaningar och möjligheter för regionens fordonsindustri, och hur ett starkare globalt kluster där industrin möter IT- och telekomföretagen kan skapas.

-Vi ser ett behov av att etablera ett långsiktigt ägarskap av frågorna hos regionala aktörer. Syftet med högnivågruppen är att skapa synergier och tydliggöra gemensamma prioriteringar i gemensamma utmaningar, säger Anton Västberg, utvecklingsdirektör i Region Stockholm.

Fordonsindustrin är en viktig sektor för Stockholmsregionen, med en tredjedel av Sveriges alla anställda inom branschen.

Framtidens fordonsindustri och ett hållbart transportsystem går hand i hand. Megatrender inom transportsystemet är fossilfritt, digitaliserat, autonomt och uppkopplat. Sverige siktar på att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och för att klara det krävs omställning av transportsektorn och av fordonsindustrin.

Industrin står inför både möjligheter och utmaningar. Det finns behov av kompetensskifte och kompetensväxling där vissa företag riskerar att slås ut men där också nya och etablerade IT/telekomföretag får ökade möjligheter.

Gustav Hemming leder högnivågruppen. Deltagare är Carina Lundberg- Uudelepp, regiondirektör i Region Stockholm, Annika Stensson Trigell, vicerektor, KTH, Lars-Henrik Jörnving, vice President, Scania, Mats Norin, program manager 5G For Industries på Ericsson, Patrik Sandgren, ansvarig digitalisering, på Teknikföretagen (ersätter VD, Klas Wåhlberg vid dagens möte), Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen, Olof Johansson, programchef Digitalisering på Trafikverket, Maria Nimvik Stern, generalsekreterare på Mälardalsrådet, Jeppe Larsson, co-founder Eff3kt logistik på MOVEBYBiKE Ekocharter, Magnus Thulin, stabschef i Stockholm Stad, Ola Boström, forskningschef på Veoneer, Jonas Albertso, president på Epiroc, Staffan Ingvarsson, CEO, på Stockholm Business Region, John Strand, chef kommersiell trafik på Nobina Technology, Fredrik Sidahl, CEO på Fordonskomponentgruppen, Robert Kingfors, VD på Södertälje Science Park, Frida Nilsson, kommundirektör i Nykvarn kommun, Anders Nordborg, enhetschef på Länsstyrelsen Stockholm, Lena Strömberg, COO på Stockholm IT Region, Mattias Bergman, VD på BIL Sweden och Johanna Engman, CEO på Kista Science City.

Fakta Fordonsdalen Stockholm

Fordonsdalen Stockholm ska stärka konkurrenskraften för Stockholmsregionens och Mälardalens fordonsindustri. Det handlar om omställningen till mer hållbara transportsystem, tätare samverkan mellan industrin och forskningen samt etablering av ett interregionalt samarbete i hela Fordonsdalen. Fordonsdalen drivs av Stockholmsregionen i nära samverkan med regionerna i Östra Mellansverige. 

Fordonsdalen Stockholm är också ett EU finansierat projekt som drivs av Region Stockholm i samverkan med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Projektet pågår till december 2022 men verksamheten ska fortlöpa efter det.

Läs mer om Fordonsdalen Stockholm 

 

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling