Region Stockholm lanserar pilotverksamhet för teknikcollege

Idag samlar Gustav Hemming, tillväxt-, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd, företrädare från akademin, kommuner, arbetsgivare och fackförbund till ett digitalt seminarium med paneldebatt om etableringen av teknikcollege i Stockholmsregionen. Projektet är en pilotverksamhet på tre år.

- Region Stockholm hoppas kunna möta länets kompetensförsörjningsbehov och utmaningarna Covid 19-pandemin har gett upphov till. Teknikcollege erbjuder företagsnära utbildningar. Fokus i piloten är på yrkesinriktad vuxenutbildning, men även arbetsmarknadsutbildningar, gymnasial utbildning och andra eftergymnasiala yrkesutbildningar, säger Anton Västberg, utvecklingsdirektör i Region Stockholm.

Teknikcollege är ett proaktivt initiativ för att framtidssäkra kompetensförsörjningen, som erbjuder företagsnära utbildningar i samverkan mellan kommuner, utbildningsanordnare och industriföretag. Satsningen är strategiskt central i omställningen till ökad digitalisering, automatisering och därmed behov av att utveckla en relevant efterfrågad kompetens som stödjer företagens tillväxt.

Kompetensbrist anges av många företag som det största tillväxthindret i Stockholmsregionen. Sysselsättningen inom industri och teknikföretag är nästan störst i landet men är idag beroende av inflyttad kompetens​ och det finns få industriella tekniska utbildningar i Stockholmsregionen. ​

Medverkande är Gustav Hemming, Region Stockholm, tillväxtregionråd, Christina Eklund, Storsthlm, ordförande styrgrupp för gymnasieregion, kommunalråd Huddinge , Elof Hansjons , kommunalråd, Södertälje, Klas Wåhlberg, VD Teknikföretagen, Tomas With, vice förbundsordförande IF Metalls förbundskontor, Andreas Thun rektor Vuxenutbildningen, Södertälje kommun, Cecilia Berglund, rektor Vuxenutbildningen Huddinge, Anders Hvarfner, divisionschef Lernia Utbildning, Susann Jungåker VD/rektor Mälardalens Tekniska Gymnasium, Kent Conradson, senior Advisor Scania, styrelseordförande Mälardalens Tekniska Gymnasium och Cecilia Avthin, HR-generalist Sfab.

Seminariet pågår kl 13.00-14.30 Här finns anmälningslänk fram till starten kl 13.00 https://sv-se.invajo.com/event/regionstockholm/savethedatelanseringavpilotverksamhetteknikcollege 

Fakta Pilotverksamhet för Teknikcollege i Stockholmsregionen

Projektets syfte är att bygga upp en struktur och samverkan utifrån de åtta kriterier som gäller för Teknikcollege. Det handlar om att få en bättre balans mellan utbud av industrirelevanta utbildningar och företagens efterfrågan på kompetens genom att utveckla en kommunal samverkan i regionen mellan utbildningar och företag, samt att tillsammans med företag öka attraktion, status och kvalitet i yrkesutbildningen.

Pilotsatsningen att etablera ett hållbart Teknikcollege i Stockholms län sker till att börja med inom en avgränsad del av regionen, men arbetet innebär också att ge förutsättningar för att fler aktörer ska kunna ansluta sig till Teknikcollege-konceptet.

En av projektets slutprodukter planeras vara en ansökan till Riksföreningen Teknikcollege Sverige om att certifieras som ett regionalt Teknikcollege, samt en långsiktigt hållbar finansieringsmodell som innebär att arbetet kan fortsätta att drivas i ordinarie verksamhet efter projektets avslut.

Projektets totala budget uppgår till 3 000 000 kr, med stöd från anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder på 50% av total finansiering, 1 500 000 kronor. Projektet pågår 2021-03-01-2024-02-29. Övriga finansiärer förutom Region Stockholm är Huddinge kommun, som bidrar med 200 000 kronor per år, och Södertälje kommun, som bidrar med 300 000 kronor per år.

Start för utbildningen är planerad till 2021/22.

 

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling