Hur kan Stockholmsregionen utvecklas i spåren av Covid?

Företrädare från regionen, kommuner, myndigheter, näringslivet och civilsamhället samlas idag på ett webbinarium lett av tillväxt-, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd, Gustav Hemming och landshövding Sven-Erik Österberg för att tillsammans ta krafttag som stärker Stockholmsregionens förutsättningar efter pandemin.

Coronapandemin har lett till stora utmaningar för Stockholmsregionen. Regionen har goda förutsättningar att vända krisen och återhämta sig men det krävs en gemensam kraftsamling från myndigheter, kommuner, näringsliv med flera. Särskilt angelägna frågor att lösa är kompetensförsörjningen, fler bostäder, mer hållbara transporter, öka de internationella kontakterna och att underlätta för forskning och innovationer.

Samtalen under dagens webbinarium utgår från Region Stockholms analyser ”Läget i Stockholmsregionen 2020 – uppföljning av RUFS 2050” och ”Framtidsanalysen Stockholmsregionens utveckling i spåren av covid-19”, med tanken att genom samarbete lägga fram konkreta handlingsplaner.

Medverkande är Stefan Westerberg, chefekonom vid Stockholms Handelskammare,
Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla kommun,
Jonas Eliasson, måldirektör tillgänglighet, Trafikverket,
Anders Kessling, direktör vid Delegationen mot segregation,
Carl-Henrik Koit, VD för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland,
Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun,
Lennart Lundin, biträdande regionchef för Arbetsförmedlingen Stockholm-Gotland
Thomas Byström, regionchef för Företagarna Stockholms län. 

 

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling