Region Stockholm stödjer företag att ställa om med anledning av coronapandemin

Två organisationer, Connect Östra Sverige Ideell Förening och STING (Stockholm Innovation & Growth) får totalt 1,9 miljoner kronor till olika progressiva projekt. Projekten innefattar att ge rådgivning till företag, stöd att expandera och arbeta med hållbarhet samt hjälp med internationella investerarkontakter.

Många små och medelstora företag lider till följd av Coronapandemin. Därför har nu Region Stockholm valt att stödja två projekt med totalt 1,9 miljoner kronor för att hjälpa företag att ta sig ur krisen och lyckas ställa om för att överleva. Det handlar om allt från stödprogram anpassade utefter det enskilda företagets utmaningar, till att kunna ställa om och återigen rikta blicken mot den internationella marknaden för möjligheten att expandera.

Stora satsningar för att företagen ska överleva

Stockholmsregionen är en av världens starkaste miljöer för innovationsföretag och start-ups, och coronakrisen får inte skada denna unika resurs för Sverige. Därför gör Region Stockholm allt man kan för att företagen i regionen ska överleva och kunna utvecklas trots krisen.

Det är organisationerna Connect Östra Sverige Ideell Förening och STING (Stockholm Innovation & Growth) som står bakom projekten. Den förstnämnda kommer ha ett projekt som är i två delar, där man först ger rådgivning och stödinsatser till företag för att klara sig ur krisen, och sedan vänder blicken mot den internationella marknaden för möjligheten att expandera och samtidigt öka små- och medelstora företags förståelse och arbete med hållbarhet.

STING kommer att fokusera på utvecklingen av innovativa tillväxtföretag i Stockholm genom att hjälpa dem med internationella investerarkontakter från hela världen. Årligen startas det i Stockholm ett stort antal nya tillväxtföretag, delvis baserade på innovationer från FoU-miljöerna i regionen, men också från andra källor. Väldigt få av dessa blir dock stora internationella bolag. STING hoppas nu bidra till att vända den trenden.

Fakta
Region Stockholms bidrag kommer från anslag 1.1 regionala tillväxtåtgärder. Connect Östra Sverige Ideell Förening ansöker om 900 tkr över tre år (juni 2020-april 2023) för medfinansiering av projektet Navigera och Parera samt Evolve, som även beviljats medel från ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden). Total projektbudget är ca 6 500 tkr, varav ERUF 50 %. Connect går själva in med resterande del.

STING (Stockholm Innovation & Growth) ansöker om 1 mkr över 2 år (2020-2021). Total projektbudget är 2 mkr. Sting går själva in med resterande 50 %. Projektet handlar om utveckling av innovativa tillväxtföretag i Stockholm.

Region Stockholm har sedan tidigare lämnat bidrag till andra projekt för att hjälpa Stockholmsregionen under pågående pandemi. Nedan finns ett urval:

  • Förstärkning av Almi Stockholm Sörmland med 2 miljoner kronor med anledning av coronapandemins effekter. Pengarna gick till utökad rådgivning för företag i kris.
  • 2,4 miljoner kronor till projekt Fordonsdalen syftar till att stötta och utveckla fordonsindustrin under, samt efter, coronakrisen. Fordonsindustrin är Sveriges enskilt största exportsektor och betydelsefull industrisektor i Stockholm och Östra Mellansverige.
Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling