Krafttag för klimatet i Stockholm

Fredagen den 12 juni arrangerar Region Stockholm och Länsstyrelsen ett regionalt klimattoppmöte i Stockholm. Coronaviruset har slagit hårt mot hela länet med konkurser och arbetslöshet som följd. Med krisen har också en medvetenhet vuxit fram att vi ännu mer behöver arbeta för ett hållbart näringsliv för att nå de regionala och nationella klimatmålen.

Hur kan vi tillsammans både stödja och driva på så att Stockholmsregionen kan ligga i framkant och visa ledarskap inom klimatområdet? Syftet med mötet är att få politik, näringsliv och universitet att jobba ihop för att nå klimatmålen.

–  Stockholmsregionen behöver en grön nystart för klimatomställning och nya gröna jobb. Det stora intresset för fredagens klimatmöte visar att vi är många som tycker det. Det känns hoppfullt och ger kraft för arbetet framåt, säger Malin Fijen Pacsay (MP) ordförande i Klimatberedningen i Region Stockholm och en av värdarna för mötet.

Toppmötet är en del av Region Stockholms nyinrättade klimatkansli. Arbetet inom kansliet syftar till att finna nya klimatlösningar, dela med sig av goda exempel och att politik, näringsliv och universitet ska hitta samarbeten för att nå klimatmålen. Det är första gången Region Stockholm och Länsstyrelsen gör något liknande tillsammans och visar på allvaret i frågan. Det gemensamma ledarskapet behövs för att nå mål om bland annat netto-noll utsläpp, ökad energieffektivisering och minskad klimatpåverkan från konsumtion.

Medverkande på klimatmötet:

Malin Fijen Pacsay (MP) ordförande klimatberedningen Region Stockholm
Johan von Sydow, länsöverdirektör Länsstyrelsen Stockholm
Göran Finnveden, vice rektor KTH
Diana Van, public affairs manager Coca Cola European partners
Katarina Luhr (MP) miljö- och klimatborgarråd, Stockholm stad
Henrik Gustafsson, global public affairs manager, Scania   
Johan Järklev, hållbarhetschef, Skanska
Deniz Butros, strateg Hagainitiativet
Karin Broström, lantbrukare och styrelsemedlem LRF

Läs om klimatmålen i den regionala utvecklingsplanen för Stockholm, RUFS 2050.

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling