Klart för ny webbaserad jobbmatchningstjänst

Region Stockholms nya webbtjänst matchajobben.nu ska koppla ihop företag som har arbetskraft tillgänglig med företag som behöver arbetskraft. Tjänsten är helt kostnadsfri.

– Vi har redan sett ett stort intresse för företag att vara med i satsningen. Med denna tjänst bidrar vi också till vårt uppdrag att samordna utvecklingsarbetet för att skapa bättre matchning på arbetsmarknaden, säger Inger Starheim Lagerquist, avdelningschef på Tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Region Stockholms uppdrag att driva regional utveckling omfattar allt från kultur till kompetensförsörjning, samhällsplanering och tillväxtfrågor. Krisen i spåren av covid-19 påverkar regionens företag på olika sätt. I vissa branscher har efterfrågan minskat kraftigt, med permitteringar och varsel som följd. Samtidigt är behovet av arbetskraft stort på vissa håll, exempelvis inom omsorg och sjukvård, lantbruket och i livsmedelsnäringen.

För att matcha företagens olika behov har Region Stockholm byggt en webbtjänst, där företag som behöver uppdrag eller har arbetskraft tillgänglig, kan lägga upp vad de kan erbjuda. På samma sätt kan företag som behöver arbetskraft lägga upp sina behov. Tjänsten är kostnadsfri och syftet är att företagen ska kunna hitta varandra och samverka i en tid med mycket speciella omständigheter. Enda villkoret för företag att vara med är att de är momsregistrerade och har F-skattsedel.

Webbplatsen kommer inledningsvis finnas tillgänglig till och med 30 september 2020 och därefter tas beslut om eventuell förlängning eller nedsläckning. Bakom initiativet står Region Östergötland med stöttning av aktörsnätverket East Sweden Business Region.

Bakom webbtjänsten står flera regioner i Sverige, som ansvarar för det regionala utvecklingsarbetet i sina respektive län. Region Östergötland är huvudägare och initiativtagare till webbplattformen.

Länk till den nya webbtjänsten finns HÄR

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling