En halv miljon i stöd till besöksnäringen i Sigtuna

Destination Sigtuna AB har beviljats 500 000 kr i stöd från Region Stockholms hållbarhets- och skärgårdsanslag för att stimulera besöksnäringen i kommunen.

Sigtuna är en av de kommuner i Stockholmsregionen som drabbats mycket hårt av coronapandemins effekter på näringsliv och arbetsmarknad. I mars avsatte Region Stockholm pengar för att stötta hårt drabbade näringar och detta bidrag är ett led att stödja kommunens omställningsarbete inom besöksnäringen.

Stödet ska användas för att lansera ett projekt som ska öka kännedomen om mötesdestinationen Sigtuna, återskapa arbetstillfällen och stötta hotellen i en omställning från internationella till nationella kunder.

Sveriges fjärde största hotelldestination

Destination Sigtuna består av 25 hotellanläggningar som till en övervägande del riktar sin verksamhet mot mötesindustrin. Man samarbetar med kommunen och det lokala näringslivet för att stärka kommunens attraktionskraft i relation till både invånare och besökare. Under mars 2020 ändrades förutsättningarna för besöksnäringen radikalt i Sigtuna. Som Sveriges fjärde största hotelldestination och som hemkommun till Stockholm Arlanda Airport, har en kraftigt minskad efterfrågan skett kopplat till coronaviruset. I stort sett alla hotell har korttidspermitterat eller varslat all sin personal. Stödet kan möjliggöra att fler företag överlever och kan bidra till att stärka hela länet.

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling