Stöd till företag med anledning av coronaviruset

23 mars tog Region Stockholm och Länsstyrelsen initiativ till regional kraftsamling med anledning av coronakrisen. Aktörer från näringslivet, branschorganisationer och företagsfrämjande aktörer deltog.

Region Stockholm har ett nationellt uppdrag att främja tillväxt i Stockholms län. Utifrån det uppdraget ställer man nu om för att få överblick i den snabba utvecklingen och se hur organisationer som Almi, Strukturfondspartnerskapet och samarbetet med Tillväxtverket kring näringslivsutveckling kan mobiliseras. Detta för att bidra till att små och stora företag kan överleva den allvarliga störning coronakrisen medför. Här läser du mer om stöd till företagare inom Stockholmsregionen. (Öppnas i nytt fönster).

Region Stockholm mobiliserar för att dämpa krisen

Läget är oerhört allvarligt för allt näringsliv i regionen, från enmansföretag till multinationell exportindustri. Regionen följer utvecklingen nära och kommer att mobilisera alla verktygen i den regionala tillväxtuppdraget för att stödja näringslivets överbryggning till ett normaliserat läge.

Almi vittnade om att behovet är skriande och de har tillsatt extraresurser för att klara alla ansökningar som har kommit in. Endast över helgen inkom 153 lånansökningar från små- och medelstora företag.

Det finns miljoner i stöd i Strukturfondspartnerskapet att fördela. Regionen för också en nära dialog med SKR, Tillväxtverket, Näringsdepartementet och Länsstyrelsen.

Kraftiga neddragningar och varsel

På mötet deltog också representanter från Företagarna, Visita, och Scania som alla vittnade om kraftiga neddragningar och varsel i sina respektive branscher. Särskilt små företag är drabbade, men nu på onsdag permitteras nära 10 000 från Scania i bland annat Södertälje.

Från Visita rapporterade man om ett akut läge där hotellbeläggningen i regionen befinner sig på fem procent och antalet varsel i nuläget är 11 000 personer.

Viktigt få del av statliga insatser

I denna vecka bjuds också innovationsföretagen och besöksnäringen in till samtal om hur stöd till dessa näringar kan se ut under krisen.

Regionen kommer löpande samla flera viktiga aktörer för att föra fram näringslivets behov till regering och nationella myndigheter. De statliga insatserna är omfattande, men det är avgörande att både små och stora företag också kan använda dem.

Under dagens möte deltog följande aktörer:

Gustav Hemming, tillväxtregionråd Region Stockholm

Iréne Svenonius, finansregionråd Region Stockholm

Sven-Erik Österberg, landshövding Stockholm

Thomas Byström, VD Företagarna

Kent Conradson, HR Scania

Carl Johan Swanson, kommunikationschef Visita

Pär Hedberg, VD STING

Carl Henrik Koit, VD ALMI Stockholm Sörmland

Monika Kväl, uppdragsledare Tillväxtverket

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling