Konferens om framtidens kompetensbehov

Inom ramen för kompetensförsörjningsveckan pågår i dag konferensen om dialog och samverkan för att klara länets framtida utmaningar. Ämnen som behandlas är bättre regionala matchningar och integration samt vuxenutbildningens betydelse för att säkra regionens tillväxt. Konferensen arrangeras inom KAS-projektet, Kompetensarena Stockholm.

Regionalt arbetssätt som främjar integration
Projektet syfte är att etablera en hållbar modell för en kunskapsbaserad och hållbar dialog kring regionens kompetensförsörjning, med fokus på yrkesinriktad vuxenutbildning. Det finns i Stockholmsregionen behov av att utveckla ett regionalt arbetssätt (struktur och modell) för att säkerställa att det fortsatt finns utbildningar för vuxna som dels möter olika krav från arbetsgivare och dels underlättar för individen att genomföra en utbildning för att bli anställningsbara.

Vuxenutbildningen har olika roller, en utgör sysselsättningen och tillväxten i regionen. En annan är att den är ett av kommunernas viktigaste integrationsverktyg. Det behövs snabbare utbildningsvägar till jobb för utrikesfödda. Det finns dessutom ett ökat krav på regionala aktörer och kommuner att samverka sinsemellan för att tillgodose arbetsmarknadens behov. Just denna samverkan är grunden för hela KAS-arbetet. Projektet sträcker sig fram till 30 september 2020.

Vad är Kompetensarena Stockholm?
Kompetensarena Stockholm arbetar med att förbättra kompetensförsörjningen genom Komvux, yrkesvux, Sfi/Sfx och Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar.

Projektet drivs av Region Stockholm tillsammans med Storstockholm, Arbetsförmedlingen och Stockholms stad och finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF).

Se Hanna Wiik, förvaltningschef, i filmen nedan som förklarar nyttan med ett forum för kompetensförsörjningen.

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling