Besöksnäring nytt fokus för hållbarhets- och skärgårdsbidrag

2020 års hållbarhets- och skärgårdsbidrag kommer att fördelas till projekt inom hållbar regional besöksnäring. Det beslutade tillväxt- och regionplanenämnden på årets första möte.

Har du idéer som kan utveckla attraktiva naturmiljöer för besöksnäringen? Då kan du söka Region Stockholms hållbarhets- och skärgårdsbidrag. Foto Visit Stockholm/Henrik Trygg

– 2020 års fokus för hållbarhets- och skärgårdsbidraget kan bidra till stor nytta. En hållbar besöksnäring skapar jobb, lokal utveckling och social sammanhållning och ökar regionens attraktionskraft och trivseln för den som redan bor här, säger Inger Lagerquist, tf förvaltningschef på tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget är ett verktyg för Region Stockholm att nå målen i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050 och den regionala strategin för landsbygd- och skärgård.

Bidrag kan sökas för verksamhet och projekt med fokus på exempelvis: 

  • Utveckla attraktiva naturmiljöer, exempelvis kopplat till skogens upplevelsevärden, ledutveckling eller cykelturism.  
  • Utveckling av kulturutbud och kulturmiljövärden som har betydelse för besöksnäring. 
  • Satsningar för att förenkla för företag inom besöksnäring.  
  • Upplevelser kring mat och dryck som en integrerad del av besöksnäringen och utvecklingen i regionen. 
  • Ökad etablering av utrikesfödda och unga inom besöksnäring.
  • Utveckling av besöksnäring till nytta för samt i balans och förankring med lokalsamhället.

Läs mer i rutorna till höger.

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling